Dag van het Jodendom stelt 'doorgeven van traditie' centraal

‘Doorgeven – Traditie van generatie op generatie’. Dat is het thema dat dit jaar centraal staat tijdens de Dag van het Jodendom. Deze vindt plaats op woensdag 17 januari, een dag vóór het begin van de internationale ‘Bidweek voor de eenheid’.


De Nederlandse bisschoppen hebben de Dag van het Jodendom een aantal jaren geleden ook in ons land geïntroduceerd. Op allerlei plekken in het land zijn er bijeenkomsten om stil te staan bij de relatie tussen christenen en joden. In Limburg is er op 17 januari een bijeenkomst in het seminarie Redemptoris Mater (Huize Blankenberg) in Cadier en Keer. Passend bij het thema wordt dan gesproken over de vraag: Hoe geven we het geloof en onze tradities door aan onze kinderen?

Een joods en een katholiek echtpaar zullen die middag uit eigen ervaring vertellen hoe zij in hun gezin de geloofstraditie doorgeven. Ter afsluiting wordt een feestelijk diner door de seminariegemeenschap aangeboden. Het seminarie Redemptoris Mater is een initiatief van de nieuwe kerkelijke beweging Neocatechumenale Weg die zich op een speciale manier met de joodse wortels van het katholieke geloof verbonden voelt.

Belangstellenden zijn vanaf 15.00 uur welkom in het seminarie op het adres Blankenberg 3 in Cadier en Keer. Om 15.30 uur beginnen de voordrachten. Van 17.30 tot 19.30 uur vindt de maaltijd plaats. De toegang is in principe gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor de maaltijd is van harte welkom.


Geïnteresseerden worden verzocht zich vóór 10 januari aan te melden via https://www.formdesk.com/ipal/dag-van-het-jodendom

     
     
     
     
     
Susteren-Echt