Dankviering in Simpelveld: Clara Fey is weer thuis

“Welkom Thuis.” Die woorden van burgemeester Richard de Boer van Simpelveld tegen enkele tientallen zusters van het Arme Kind Jezus mochten dinsdagmiddag op spontaan applaus rekenen. De burgemeester begroette de zusters op die manier vlak voordat hij samen met generaal-overste zuster Henriette in het voormalige klooster Loreto het museum ‘De schat van Simpelveld’ opende. 

De opening van het museum vormde de afsluiting van de dankviering bij gelegenheid van de zaligverklaring van Moeder Clara Fey, de stichteres van de Zusters van het Arme Kind Jezus. Van eind 19eeeuw tot 2012 was het generalaat van de congregatie in Simpelveld gevestigd. Nadat de zaligverklaring van Clara Fey zaterdag 5 mei in de Dom in Aken door kardinaal Angelo Amato s.d.b. was uitgesproken, vond dinsdag in Simpelveld een dankviering plaats.

Deze begon ’s morgens met een feestelijke eucharistieviering in een volle Sint-Remigiuskerk. Hulpbisschop Everard de Jong leidde de dienst, waaraan ook emeritus-bisschop Frans Wiertz en enkele buitenlandse bisschoppen deelnamen. Tussen de vele parochianen en belangstellenden in de kerk bevonden zich meer dan honderd zusters uit alle landen waar de congregatie actief is. 

Revolutinair
In zijn preek wees Mgr. De Jong erop hoe bijzonder het is dat het geloof van één vrouw zoveel in beweging kan zetten dat ruim 120 jaar na haar dood nog steeds mensen door haar geraakt worden en haar idealen volgen. Hij noemde Clara Fey “revolutionair”, omdat zij vanuit de liefde voor Christus de zorg voor arme en lijdende kinderen centraal durfde te stellen. 

Met een verwijzing naar de deze week overleden schrijfster Renate Dorrestijn, die onder andere over het lijden van kinderen heeft geschreven, zei De Jong: “Omdat moeders niet overal kunnen zijn, heeft God zusters geschapen.” De hulpbisschop dankte de zusters uitvoerig voor hun zorg voor kinderen en wees erop dat kinderen ook vandaag nog behoefte hebben aan hulp en vooral spirituele begeleiding.

Aan het einde van de mis dankte oud-bisschop Heinrich Mussinghof van Aken het bisdom Roermond en de gemeenschap van Simpeld dat zij in de 19eeeuw Clara Fey en haar zusters hebben opgenomen, toen die uit Duitsland moesten vluchten. Tijdens de mis werd ook een relikwie van Clara Fey binnengedragen, die voortaan in de parochiekerk van Simpelveld wordt bewaard. Ook op deze wijze is de zalige weer een beetje thuis gekomen in Simpelveld. Op 8 mei wordt voortaan de gedachtenis van Clara Fey gevierd.

Museum
Na een feestlunch vond dinsdagmiddag voor genodigden een apart programma plaats in het voormalige generalaat Huize Loreto, waar vanaf nu het museum ‘De schat van Simpelveld’ is gevestigd. Hier zijn onder meer paramenten te zien die de zusters in de loop van de jaren in een speciaal borduuratelier hebben gemaakt. Ook zijn enkele kamers ingericht als authentieke kloostercel. Op de eerste verdieping zijn de voormalige vertrekken van Clara Fey te bezoeken. 

Voordat het museum werd geopend hield kerkhistoricus Peter Nissen een lezing over de geschiedenis van religieuzen in Limburg. Hij noemde de vrouwelijke religieuzen de “stille werkers op de achtergrond” die een heel belangrijke rol hebben gespeeld op diaconaal en sociaal gebied. “Zij zorgden voor degenen waar niemand meer naar omkeek,” aldus Nissen. Hij zei verder te hopen dat veel bezoekers van het museum zich door Clara Fey en haar zusters laten bezielen.

Bekijk uitgebreide fotoreportage >>>

 

Lees ook: 

Terugblik op zaligverklaring op website Bisdom Aken

     
     
     
     
     
Susteren-Echt