December 2017

Wat is er allemaal te doen in de parochies, dekenaten en kloosters in Limburg? Aanvullingen zijn altijd welkom: persdienst@bisdom-roermond.nl
Vrijdag 1 december

Kerk herdenkt aidsslachtoffers in Maastricht 

Over de hele wereld wordt vandaag stilgestaan bij de tienduizenden die slachtoffer zijn van de ziekte Aids. Ook de Kerk wil – geïnspireerd door het geloof – aandacht schenken aan de zieken en aan alle hulpverleners. Tijdens Wereld Aidsdag organiseert Buddyzorg Limburg samen met het bisdom een minisymposium. Het symposium vindt plaats op verschillende locaties in Maastricht. De dag begint om 15.00 uur bij het COC met een ontvangst, gevolgd door een inleiding door Hans Meex. Om 17.30 uur is er bij het oecumenisch studentenpastoraat een gezamenlijke maaltijd, die om 19.00 uur gevolgd wordt door een lezing in de raadzaal van de Gemeente Maastricht. Om 20.30 uur is er een gebedsdienst in de dagkapel van de Sint-Servaasbasiliek. De bijeenkomst wordt besloten met een informeel samenzijn. 


Zaterdag 9 december

Afscheidsviering bisschop Wiertz


Met een feestelijke eucharistieviering uit dankbaarheid voor de afgelopen 24 jaar waarin hij het bisdom Roermond leidde, neemt bisschop Frans Wiertz om 10.30 uur in de kathedraal van Roermond afscheid. Hoewel er veel genodigden zullen zijn van kerkelijke en wereldlijke overheden en instanties, is de H. Mis voor iedereen toegankelijk. Na afloop receptie in TheaterHotel De Oranjerie.


Zondag 10 december

Stille Dag voor jongeren


Liefde en verantwoordelijkheid. Dat is het thema van een stille dag voor jongeren tussen 17 en 30 jaar die van 9.15 uur tot 17.00 uur wordt gehouden in foyer de charité 'Marthe Robin' in Thorn. Deelnameskosten: 22 euro. Meer info: www.foyer-thorn.nl 

 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt