Deken Huisman overleden

Op 16 november overleed in het Radboudziekenhuis in Nijmegen oud-deken Evert Huisman c.s.s.r. Hij was ruim 28 jaar lang deken van het dekenaat Gennep. Hij werd 93 jaar.

  

Huisman werd op 10 mei 1924 in Gendt (Gelderland) geboren. Na toetreding tot de Paters Redemptoristen ontving hij op 9 augustus 1950 in Wittem zijn priesterwijding. In 1965 werd hij benoemd tot kapelaan van de H. Jozefparochie in Roermond en vervolgens in 1973 tot pastoor van de parochie O.-L.-V. Onbevlekt Ontvangen in Koningsbosch. In september 1982 werd hij benoemd tot pastoor van de H. Martinusparochie in Gennep en tot deken van het dekenaat Gennep. In 2000 werd hij tevens administrator en vanaf 2002 pastoor van de H. Norbertusparochie, eveneens in Gennep. In september 2007 kreeg deken Huisman eervol ontslag uit deze functies, maar werd hij administrator (= waarnemend pastoor) van bovengenoemde parochies in Gennep. Dit bleef hij tot in 2011. Hierna bood hij zijn priesterlijke diensten nog aan op meerdere plaatsen in het inmidddels gefuseerde dekenaat Venray-Gennep.

Op vrijdag 24 november wordt de eucharistieviering van 19.00 uur in de H. Martinuskerk te Gennep mede tot zijn intentie opgedragen. Op zaterdag 25 november is de uitvaartdienst om 14.00 uur in dezelfde kerk, waarna hij begraven wordt op de parochiebegraafplaats aan de Torenstraat, eveneens in Gennep.

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt