Deken Schreurs van Schinnen met emeritaat

Pastoor-deken Mgr. Jos Schreurs van Schinnen gaat met emeritaat. Op de laatste dag van zijn episcopaat heeft bisschop Frans Wiertz hem per 1 februari aanstaande eervol ontslag verleend. De 83-jarige Mgr. Schreurs heeft 58 jaar voor de Kerk in het bisdom Roermond gewerkt.
 

Schreurs werd op 11 november 1934 geboren in Nuth en op 21 maart 1959 tot priester gewijd. Sindsdien heeft hij diverse functies in het pastoraat en het bestuur van het bisdom Roermond bekleed. Naast deken van Schinnen-Geleen en pastoor en administrator van diverse parochies werkte hij sinds 1969 als aalmoezenier van Sociale Werken. Van 1996 tot 2009 was hij hoofdaalmoezenier van Sociale Werken (Dienst Kerk en Samenleving) in het bisdom Roermond. In die hoedanigheid onderhield hij veel contacten met tal van maatschappelijke organisaties in Limburg en daarbuiten.

Van 1997 tot 2005 was Mgr. Schreurs ook lid van het Kathedraal Kapittel van Roermond, het belangrijkste adviesorgaan van de bisschop. Op dit moment draagt hij de titel van erekanunnik. Ook was hij enige tijd lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. In 1998 werd Schreurs door paus Johannes Paulus II benoemd tot kapelaan van Zijne Heiligheid, met de titel van monseigneur. Deken Schreurs gaat na zijn emeritaat in Heerlen wonen.  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt