Diaken Gielen overleden

Op maandag 12 maart overleed in zijn geboorteplaats Wessem diaken Pierre Gielen.

  

Hij werd op 17 september 1934 geboren en trad op 16 maart 1968 in het kerkelijk huwelijk met mevrouw A. Soons. Op 21 november 1998 ontving hij in Roermond de diakenwijding. Vervolgens was hij diakenassistent van de H. Servatiusparochie in Nunhem en sinds 2003 tevens van de H. Aldegundisparochie in Buggenum en de H. Martinusparochie in Horn. In 2006 ging hij met emeritaat.

De plechtige uitvaartdienst is op vrijdag 16 maart 2018 om 10:30 uur in de H. Medarduskerk te Wessem, waarna aansluitend de begrafenis volgt op de r.-k. begraafplaats aldaar.

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt