Diaken Kranenburg overleden

Op donderdag 15 maart overleed in Venlo diaken Aart Leendert Kranenburg. 

Hij werd op 7 juli 1931 geboren in Poortugaal en trad op 11 oktober 1956 in het kerkelijk huwelijk met wijlen mevrouw Truus Janssen. Op 14 november 1981 ontving hij in Roermond de diakenwijding. Vervolgens was hij diaken-assistent van de H. Hubertusparochie te Venlo-Blerick. In 1992 werd hij diaken-assistent van de H. Martinusparochie in Tegelen. In 1992 kreeg hij eervol ontslag en ging hij met emeritaat.

De uitvaartdienst is op vrijdag 23 maart om 12.30 uur in de Sint-Martinuskerk in Tegelen, waarna om 14.00 uur de afscheidsdienst in Crematorium Venlo plaatsvindt.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt