Diaken Willems overleden

Op donderdag 28 september overleed in Simpelveld diaken Albert Willems.

Hij werd op 25 juni 1940 geboren te Simpelveld. Hij trad op 8 mei 1969 in het kerkelijk huwelijk met Joke Nederpelt. Op 19 november 1988 ontving hij in de kathedraal te Roermond de diakenwijding. Vervolgens werd hij tot diaken-assistent benoemd in de H. Gertrudisparochie te Wijlre. In september 1999 volgde zijn benoeming tot diaken-assistent van de H. Jacobusparochie te Bocholtz. In oktober 2008 werd hem eervol ontslag verleend uit deze functie, waarna hij met emeritaat ging.

De plechtige uitvaartdienst is op woensdag 4 oktober om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Remigius te Simpelveld, waarna hij wordt begraven op het parochiekerkhof aldaar.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt