Dinsdag 10 oktober feest van de Sterre der Zee

Sinds 2005 wordt op 10 oktober in het bisdom Roermond de liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee gevierd. In Maastricht zelfs als een liturgisch feest. In de kerk waar haar genadebeeld staat, de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, wordt dit feest gevierd met verschillende activiteiten.  

  

 De dag begint om 9.00 uur met het plechtig zingen van de Lauden (het ochtendgebed), om 10.00 uur gevolgd door een feestelijke eucharistieviering. Hierin zal pater Lenglet, abt van de benedictijnenabdij uit Vaals, hoofdcelebrant zijn. Om 15.00 uur is er een Maria-lof met ziekenzegening. Daarvoor zijn alle Maastrichtse verzorgingshuizen aangeschreven, maar wie wil kan ook op eigen gelegenheid komen. In deze viering wordt Maria Sterre der Zee geëerd, en krijgen alle zieken de zegen met het Allerheiligste. De dag wordt afgesloten om 19.00 uur, met een Grote Bidweg door de straten van de stad. Deze Bidweg heeft een zeer oude geschiedenis, met bijvoorbeeld in 1611 een deelnameaantal van 20.000 pelgrims in een stad die toen slechts 12.000 inwoners telde. De Bidweg volgt de route Onze-Lieve-Vrouweplein, Cortenstraat, Witmakersstraat, Kapoenstraat, Lenculenstraat, Bouillonstraat, Papenstraat, Bredestraat, Onze Lieve Vrouweplein, en terug naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk. 

Voorafgaand aan de feestdag is er op zaterdag 7 oktober een pelgrimswandeling van de Sterre-der-Zeekapel in Winthagen (Voerendaal) naar de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht. Aanvang: 08.30 uur. De wandeling gaat via Schin op Geul en Houthem Sint Gerlach naar de basiliek, waar om 17.00 uur de ontvangst van de pelgrims in de parochiezaal plaatsvindt. Meer info: janoudcaberg@ziggo.nl  .  

Het 19e eeuwse genadebeeld 'Sterre der Zee' staat opgesteld in een zijkapel van de Onze Lieve Vrouwebasiliek te Maastricht. Het beeld werd rond 1470 geschonken door een edelman bij zijn intrede bij de Minderbroeders in die stad, waar het beeld bijna twee eeuwen een plek had in de kloosterkapel van deze orde. Hier werd het een centrum van levendige volksdevotie, naar verluidt na enkele wonderbaarlijke genezingen en gebedsverhoringen. Hieraan kwam een einde door de verdrijving van de minderbroeders uit de stad in de 17e eeuw. Na diverse omzwervingen staat het beeld sinds 10 oktober 1837 in de Onze Lieve Vrouwebasiliek, waar het eerst een plaats kreeg op een zijaltaar en in 1903 verhuisde naar de Merodekapel, die als spoedig bekend stond als de Sterre-der-Zeekapel. De verering van de Sterre der Zee nam begin 20e eeuw een hoge vlucht. Nog dagelijks bezoeken zo'n duizend mensen de kapel.

Naar website Sterre der Zee >>> 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt