Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Doop van de Heer

1e lezing: Jes.42,1 4.6-7 of: Jes.40,1 5.9-11 
2e lezing: Hand.10,34-38 of: Tit.2,11 14;3,4-7e
Evangelie: Lc.3,15 16.21-22

 

God eren en het goede doen

Nadat we in de afgelopen weken de komst van Jezus hier op aarde hebben gevierd en velen de mogelijkheid hebben gehad om Hem als het nederige Kind in de kerststal te aanbidden, begint vandaag het openbaar optreden van Jezus onder de mensen. En opnieuw zoekt Hij de weg van de nederigheid en gaat Hij naar hem die zijn voorloper zou zijn, naar Johannes de Doper, om er het doopsel van bekering te ontvangen. Hij, die zal dopen met vuur en heilige Geest, sluit zich aan in de rij van ons zondaars. Vandaar dat Johannes eigenlijk tegensputtert om Jezus te dopen. Maar uiteindelijk stemt hij toch toe. Op deze wijze wordt de wil van de Vader volbracht. 

Zo kunnen ook wij door ons eigen Doopsel gestalte te geven in het leven van alle dag de wil van de Vader volbrengen. Jezus is ons hier geheel en al in voorgegaan. Hij wil ons ook de kracht schenken om dat te kunnen doen. En dan kunnen we ons ook aansluiten bij de woorden van Sint Petrus uit de tweede lezing van vandaag: “Nu besef ik pas goed, dat er bij God geen aanzien van persoon bestaat, maar dat, uit welk volk ook, ieder die Hem vreest en het goede doet Hem welgevallig is.”

Petrus noemt dus twee voorwaarden voor ons leven: God vrezen en het goede doen. Alleen goed doen is dus niet voldoende. Allereerst zullen wij God moeten eren. Dat wordt helaas wel eens vergeten. Vandaag worden wij er door Jezus aan herinnerd om ook in ons leven God die eer te geven die Hem toekomt; dan ook kunnen wij de werken verrichten die Hij van ons verwacht, dan geven wij gestalte aan de opdracht van ons eigen Doopsel.

Illustratie: Free Bible Images