Downloads teksten en procedures

Teksten en beleidsdocumenten van het bisdom Roermond op het gebied van Liturgie en Kerkmuziek.


Enquête over sacrament vormsel

De Dienst Liturgie en Kerkmuziek van het bisdom heeft een enquête onder parochies uitgeschreven over de viering van het sacrament van het vormsel. De staf van het bisdom wil graag weten hoe in parochies tegen vormselvieringen wordt aangekeken en welke ideeën men daarbij voor de toekomst heeft. Alle priesters, diakens, pastorale werkers, catechisten/parochieassistenten en alle anderen die bij de voorbereiding van het vormsel betrokken zijn, worden uitgenodigd hun visie hierop te verwoorden. Alle reacties kunnen tot eind september worden ingeleverd bij de gedelegeerde Ed Smeets voor liturgie en kerkmuziek.

Download brief over het vormsel


Als katholieken afscheid nemen.... 

Download brochure kerkelijke uitvaart


Liturgische suggesties Vredesweek

Van 17 tot en met 25 september wordt elk jaar een Vredesweek gehouden. Deze sluit aan bij de International Dag van de Vrede op woensdag 21 september. Omdat vrede juist op dit moment in veel landen onder druk staat, heeft het bisdom gemeend er goed aan te doen om enkele liturgische suggesties voor de Vredesweek aan te bieden. Alle priesters en diakens hebben deze onlangs per e-mail ontvangen. Het zou mooi zijn als we tijdens de vredesweek in alle parochies in Limburg gezamenlijk bidden voor vrede in de wereld. 

Download brief Vredesweek 2016

Download gebedsuggesties/voorbeden Vredesweek 2016


Installatie van een nieuwe pastoor/deken

In 2002 heeft het Bisdom Roermond in de serie Liturgische Documentatie een boekje aangereikt voor de ‘Installatie van een nieuwe deken of pastoor’. In verschillende gremia van het bisdom is gevraagd om een herziening hiervan dit boekje. In deze nieuwe uitgave is derhalve een versobering ofwel een vereenvoudiging voorzien, terwijl de gevraagde verplichte onderdelen als zodanig gehandhaafd blijven. 

Download liturgie tbv installatie pastoor/deken WORD

Download liturgie tbv installatie pastoor/deken PDF


 

Beleidsplan Sint-Gregoriusvereniging 2016 - 2021

Gregoriaans, liturgische samenzang, meerstemmige koormuziek en orgelmuziek. Dat zijn de vier speerpunten, waarop de St.-Gregoriusvereniging (SGV) in ons bisdom zich de komende jaren wil richten. Dat staat in het beleidsplan 2016-2021, dat medio 2016 is vastgesteld.
 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt