Consuminderhuis Landgraaf wint Dr. Poelsprijs 2017

Het Consuminderhuis Landgraaf heeft de Dr. Poeslprijs 2017 gewonnen. Dit is een stimuleringsprijs voor projecten in Limburg op het gebied van diaconie en sociaal-maatschappelijk werk. De prijs werd donderdag  1 juni in Abdij Rolduc uitgereikt door bisschop Frans Wiertz en gouverneur Theo Bovens.  

Volgens de jury heeft het Consuminderhuis de prijs verdiend, omdat het initiatief zich al tien jaar inzet voor het vergroten van zelfredzaamheid en het versterken van eigenwaarde van mensen met een laag inkomen én tegelijkertijd een belangrijke bijdrage levert aan een duurzame samenleving.  De winnaar werd gekozen uit 21 projecten die voor de Dr. Poelsprijs waren aangemeld. 

Andere prijzen en eervolle vermeldingen gingen naar de Vrienden van Pieterke uit Eijsden, het kunstproject voor mensen met Alzheimer uit Venlo en het project Noaberkids van de Vereniging Noaberzorgpunt ui t Roggel. De Dr. Poelsprijs is vernoemd naar mgr. Henri Poels, de eerste hoofdaalmoezenier van de arbeid in het bisdom Roermond. De prijs bestaat onder meer uit eens beeldje.

Onbaatzuchtig
De tweejaarlijkse Dr. Poelsprijs werd uitgereikt tijdens de Sociale Studiedag van de aalmoezeniers van sociale werken van het bisdom Roermond. Thema van de bijeenkomst was ´De kracht van verbondenheid’. Hoofdspreker was gouverneur Theo Bovens van de provincie Limburg, die tevens voorzitter is van het Kansfonds. Dit is een landelijk fonds dat sociale projecten ondersteunt. Bovens hield en pleidooi voor meer aandacht voor mensen die niet zelfredzaam zijn en het tempo van de samenleving niet altijd kunnen volgen.  Ook vroeg hij zich af of de overheid wel altijd op de juiste manier bezig is als het gaat om zorgverlening en of het particulier initiatief soms niet veel beter in staat is om mensen nabij te zijn.

Volgens de gouverneur is de overheid vaak gedwongen om afstandelijk te blijven, terwijl particulieren of de kerk duidelijkere keuzes kunnen maken die in het belang van mensen zijn. Bovens sprak ook van een paradox tussen anonieme hulpverlening enerzijds en de noodzaak om zichtbaar aanwezig te zijn anderzijds. Begrippen als gelijkwaardigheid en onbaatzuchtigheid zijn volgens hem daarin van belang.

Ideële zorg
Tijdens de Sociale Studiedag werd ook de stichting Katharina Kasper gepresenteerd. Dit is een initiatief van de zusters Arme Dienstmaagden van Jezus Christus uit Geleen, die enkele jaren geleden er bewust voor gekozen hebben om weer actief aan zorgverlening voor ouderen en thuiszorg te doen. Volgens zusters Hermana Brands en directeur Ivo Schlenter van de stichting is zorgverlening die vanuit een ideële achtergrond wordt geleverd, niet alleen meer betrokken bij de cliënten, maar vaak ook efficiënter en goedkoper.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt