Duurzaam

"Een duurzame relatie is een grote opdracht, waar Gods zegen voor gevraagd kan worden om ze duurzaam te laten blijven." Daarover schrijft diocesaan administrator mgr. Hub Schnackers in een overweging.  

Er zijn soms woorden, die opeens door iedereen in de mond genomen worden, terwijl ze voorheen haast onbekend waren. Zo’n  woord dat heden ten dage veel gebruikt wordt is het woord ‘transparant’. Geen verborgen agenda’s, geen achterkamertjespolitiek. De gebeurtenissen moeten door iedereen gevolgd en dus ook gecontroleerd kunnen worden.  Een democratie verwacht dat. Corruptie moet voorkomen worden. Niet alleen de dames en heren politici moeten de feiten kunnen nagaan maar ook ieder ander weldenkend en verstandig mens.

Duurzaam
Het woord dat tegenwoordig politiek, bedrijfsleven en samenleving beheerst, is het  woord ‘duurzaam’. Wie even wat op zijn pc googelt, krijgt een lange rij van definities en toepassingen op zijn scherm.  Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, ondernemen, milieu,  natuur en toekomstgericht denken moet duurzaam zijn. Na enig zoeken kom ik ook een officiële definitie tegen: “Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit bij de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen.”
Naast het feit dat we geld willen verdienen en van welvaart willen genieten is het ook onze taak om goed voor mens en milieu te zorgen. Immers, als we dit verwaarlozen is vroeg of laat de toekomst van de mensheid in het geding. Wij hebben nu een verantwoordelijkheid voor de toekomstige generaties die geboren zullen worden.

Relatie
Bij alle definities en toepassingen van het woord ‘duurzaamheid’ mis ik een gebied, waarop dit woord toch ook heel zeker van toepassing zou kunnen zijn:  “ DE DUURZAME RELATIE”.  Dat papier in onze Blokhut  was voor mij een ‘oogopener’.  Op middelbare scholen en overal waar jonge mensen samen komen, moet hen een goede raad meegegeven worden: “Werken aan een duurzame relatie is werken aan een duurzaam geluk.”  

Maar we weten tegelijkertijd, hoe complex de samenleving geworden is. We noemen die ontwikkeling  individualisering. Niet langer meer staan traditie , cultuur of de dienstbaarheid aan de gemeenschap voorop maar het eigen individu. Het eigen gelukje en levensinvulling moeten steeds nieuw en heel spannend zijn. Steeds iets nieuws en elke dag nog spannender. Dat staat dan haaks op duurzaamheid, want die is niet altijd spannend. Duurzaam veronderstelt werken aan stabiliteit, want naast de liefde is in relaties ook de wil tot trouw heel wezenlijk. Deze wil tot trouw vraagt de bereidheid tot vergeven, elkaar weer nieuwe kansen bieden en elkaar niet loslaten.  Ouders kunnen hun kinderen ook heel veel leren door juist in moeilijke situaties de trouw aan elkaar en hun kinderen voor te leven. 

Voor ouders en grootouders is het ook goed om te weten wat kinderen van hen verwachten. Geen dure merkkleding, geen iPads of andere speeltjes, ook al bedelen ze daarom. Een kind wil niets anders dan dat vader en moeder van elkaar houden en dat hun liefde duurzaam is. Dat biedt veiligheid. Dan bieden ouders hhun kinderen een thuis waar gewerkt wordt aan een sfeer van vertrouwen en liefde, juist dan als het moeilijk is en waar ouders tonen, dat ze voor elkaar en hun kinderen dienstbaar en vergevingsgezind willen zijn .  

Ideaal
Natuurlijk kunnen we jong volwassenen aansporen tot een duurzame relatie, maar dan zullen volwassenen hen deze duurzame relaties moeten voorleven. Een door de eeuwen heen en in alle culturen op deze wereld aanwezige vorm van een duurzame relatie is het huwelijk. Het instituut van het huwelijk lijkt tegenwoordig echter bijgezet bij de ouderwetse meubels die naar de kringloop gaan.  Natuurlijk is in het huwelijk ook niet alles goud wat blinkt en ook daar komen we pijn en teleurstelling tegen, maar het is wel een ideaal waaraan man en vrouw willen  werken. Ze beloven elkaar trouw en dat is een opdracht die ze elke dag moeten waar maken zonder vrijblijvendheid en zonder vluchtwegen. Als het eens moeilijk is, dan spannen ze zich in om elkaar te behouden en/of weer terug te winnen.  Maar juist door die inspanningen heen  groeit de liefde en wordt steeds duurzamer.  Dat zien kinderen.

Een duurzame relatie is een grote opdracht, waar Gods zegen voor gevraagd kan worden om ze duurzaam te laten blijven. Wat God in het huwelijk verbonden heeft, wil Hij beschermen en bewaren.

Als priester ben ik dan wel niet getrouwd en heb geen vaste relatie, maar ook ik heb bij mijn wijding een woord van trouw gegeven, waaraan ik dagelijks aandacht moet besteden om deze trouw duurzaam te laten zijn.

Dr. Hub Schnackers,
diocesaan administrator

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt