Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Vicaris Ed Smeets benoemd tot deken van Venray

Bisschop Harrie Smeets heeft vicaris drs. Ed Smeets met ingang van 28 april 2019 benoemd tot pastoor-deken van Venray. Smeets is nu nog pastoor van de vier parochies van het parochiecluster Ubach over Worms (Waubach, Lauradorp, Rimburg en Abdissenbosch) in Landgraaf. Dat is dit weekeinde in de parochies in Venray en Landgraaf bekend gemaakt. 

In Venray wordt Ed Smeets deken van het dekenaat Venray en pastoor van de parochies Sint Petrus’ Banden, Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten, Christus Koning en H. Franciscus van Assisië in Venray en rector van het rectoraat H. Jozef in Smakt. Deken Smeets volgt in Venray zijn naamgenoot Mgr. Smeets (geen familie) op, die hier pastoor-deken was tot aan zijn benoeming tot bisschop op 10 oktober afgelopen jaar. Naast zijn parochiewerk is Ed Smeets ook bisschoppelijk vicaris voor liturgie en kerkmuziek, voorzitter van de Sint Gregoriusvereniging (koepel van kerkkoren) in het bisdom Roermond, muziekdocent op verschillende instituten van het bisdom en actief betrokken bij de bedevaarten van het Huis voor de Pelgrim in Maastricht. In zijn nieuwe functie als deken van Venray blijft hij deze taken vooralsnog behartigen.

Pastoor Smeets was sinds 2004 pastoor van de vier parochies in Ubach over Worms. Met Pasen neemt hij daar afscheid. Een week later met Beloken Pasen – zondag 28 april – wordt hij geïnstalleerd in Venray. Wie zijn opvolger in Landgraaf wordt, is nu nog niet bekend. In verband met eerder gemaakte afspraken rond eerste communie- en vormselvieringen en de landelijke tv-missen, die vanaf 10 februari vanuit Waubach worden uitgezonden, zal vicaris Smeets deze taken vanuit Venray voor zijn rekening blijven nemen, totdat zijn opvolger deze kan overnemen.