Eerste Mis in Weert

Eind juni werden in Roermond twee priesters gewijd. Maar eigenlijk was er nog een ‘Limburgse’ wijding. Op 24 juni werd de uit Weert afkomstige diaken Anton Goos in de kathedraal van Haarlem door bisschop Jos Punt tot priester gewijd. De Limburger groeide op in de wijk Moesel en viert komende zondag 9 juli in zijn ‘thuisparochie’ zijn eerste H. Mis.  

De eucharistieviering wordt gehouden in de parochiekerk De Verrezen Christus in de Weerter wijk Moesel en begint om 11.00 uur. Goos’ vader, die in deze parochie permanent-diaken is, zal tijdens de viering als diaken liturgische assistentie verlenen. Aansluitend is er gelegenheid de neomist te feliciteren.

Goos (31) volgde de priesteropleiding van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Hij is door bisschop Punt benoemd tot kapelaan in Volendam.  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt