Iedereen welkom bij Fatimaherdenking in Maastricht

Met een vesperviering komende zaterdag (13 mei) in Maastricht wordt herdacht dat honderd jaar geleden Maria in Fatima (Portuugal) verscheen aan drie herderskinderen. Tijdens de viering wijden de Rooms-Katholieke bisschoppen in Nederland hun bisdommen gezamenlijk toe aan het Onbevlekte Hart van Maria. De zes Mariaverschijningen vonden plaats van 13 mei tot en met 13 oktober 1917. Bij de viering in Maastricht is iedereen van welkom. 

Paus Franciscus zal zaterdag in Fatima zijn en twee van de drie kinderen heilig verklaren. Op dezelfde dag komen de Nederlandse bisschoppen als pelgrims naar de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht om daar gezamenlijk hun bisdommen en alle mensen die in de bisdommen wonen, toe te wijden aan het Onbevlekte Hart van Maria. De bisschoppen doen dat in het gelovige besef dat Maria ons brengt bij Christus. Zij vraagt ons te doen wat Christus ons zegt (Johannes 2, 5). Maria, die zelf heeft gezegd “Mij geschiede naar uw woord” (Lucas 1, 38) bidt met ons mee om te leven in overgave aan God.

Door deze toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria hopen de bisschoppen dat alle gelovigen gesterkt worden om als Kerk in Nederland de weg door het leven te gaan in geloof, hoop en liefde, met vreugde en vertrouwen, naar God de hemelse Vader. De bisschoppen nodigen gelovigen uit voor deze toewijding die plaatsvindt tijdens een vesper (aanvang: 15.00 uur). Deze vesper zal worden geleid door kardinaal Eijk die als aartsbisschop van Utrecht hoofd is van de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie.

Gebedsprentjes
Ter gelegenheid van deze gebeurtenis zijn gebedsprentjes gedrukt met daarop de afbeelding van het beeld van de Heilige Maagd Maria van Fatima. Op de achterzijde staat het gebed ‘Toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria’ zoals dat vanuit het heiligdom van Fatima wordt verspreid en dat de Nederlandse bisschoppen in Maastricht gezamenlijk zullen bidden om hun bisdommen aan het Onbevlekte Hart van Maria toe te vertrouwen. Deze prentjes zijn inmiddels via de bisdommen verspreid over alle parochies in Nederland. Bij de vesperviering op 13 mei kunnen de aanwezigen een exemplaar meenemen. Ook zijn ze bij te bestellen via persdienst@bisdom-roermond.nl

Download hier het prentje.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt