Februari 2018

Wat is er allemaal te doen in de parochies, dekenaten en kloosters in Limburg? Aanvullingen zijn altijd welkom: persdienst@bisdom-roermond.nlZondag 11 februari

Viering 160 jaar Lourdes in Tienray

Op zondag 11 is het 160 jaar geleden dat Maria in Lourdes verscheen aan Bernadette Soubirous. In Klein-Lourdes in Tienray wordt dit jubileum op die dag gevierd. Om 10.00 uur wordt bij de Lourdesgrot in de parochiekerk de rozenkrans gebeden. Om 10.30 uur is er een heilige mis met aansluitend de mogelijkheid tot verering van de relikwie van Bernadette, die het bedevaartsoord in Noord-Limburg in bezit heeft.


Zondag 11 tot en met dinsdag 13 februari

Bezinningsdagen in stilte


Van zondagmiddag 17 uur tot dinsdagmiddag 13.30 uur worden in bezinningshuis Regina Carmeli in Sittard bezinningsdagen in stilte gehouden onder leiding van pastoor Martin Otto. Onder het motto 'Maak ons hart gelijkvormig aan uw Hart' verdiepen de deelneemrs zich in de de gevoelens van het god-menselijke Hart van Jezus dat is vervuld van de eer van de hemelse Vader en de grote liefde tot ons mensen. Deelnameskosten € 84,00 (inclusief maaltijden en overnachting). Meer info: reginacarmelizrg@gmail.com.


Maandag 12 en dinsdag 13 februari 

Carnaval


Vanwege Carnval zijn de bisdomkantoren deze dagen gesloten. Ook de kathedraal in Roermond is (na de H. Mis vanaf zondag 11 februari) tijdens de 'vastelaovend' gesloten.


Woensdag 14 februari

Aswoensdag


De 40-daagse vastentijd begint vandaag met het opleggen van het askruisje tijdens de liturgie in de diverse parochie- en kloosterkerken. Hulpbisschop Everard de Jonmg viert die liturgie om 17 uur in de abdijkerk van Rolduc in Kerkrade, samen met de seminariegemeenschap. De Aswoensdagliturgie in de kathedraal van Roermond begint om 19.00 uur en wordt geleid door plebaan-deken Rob Merkx. Tevens begint op aswoensdag de landelijke Vastenactie, de inzamelingsactie voor projecten in de Derde Wereld, die tot Pasen duurt. Meer informatie daarover: www.vastenaktie.nl.


Donderdag 15 februari

Lourdesviering Maastricht

In de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk in Maastricht-Wittevrouweveld is het sinds vele jaren gebruik om op 11 februari een Lourdesviering met ziekenzegening te houden.Vanwege carnaval wordt de Lourdesviering dit jaar op donderdag 15 februari gehouden. Zangeres Beppie Kraft heeft ook weer toegezegd te komen te zingen. 


Zondag 18 februari

Bocholtz: Eerste Mis Rajan Arulraj

Eind januari werd hij in India tot priesterggewijd, nadat hij zijn priesteropleiding had gevolgd aan Grootseminarie Rolduc in Kerkrade. Sinds zijn diakenwijding, enkele maanden geleden, is hij als kapelaan werkzaam in de parochies van Simpelveld en omstreken. Daarom viert hij vandaag zijn feestelijke Eerste H. Mis in de parochiekerk van Bocholtz om 10.00 uur. Daarbij is iedereen van harte welkom.

http://Lourdes3Viering 160 jaar Lourdes met lichtprocessie in Maastricht 

In Maastricht wordt de 160e verjaardag van de verschijningen in Lourdes onder andere gevierd met een lichtprocessie. Op zondagavond 18 februari trekt een stoet van de Sint-Servaasbasiliek naar de O.-L.-Vrouwebasiliek. Om 19.00 uur komen de deelnemers samen in de 'Servaas' voor een korte plechtigheid en trekken vervolgens biddend en zingend door de binnenstad van Maastricht. De beeltenis van Maria, het Lourdesbeeld, wordt meegedragen.De bekende Maastrichtse Verkennersband zal tijdens de lichtprocessie het bekende Lourdeslied spelen. De processie wordt besloten met een korte plechtigheid en het ontvangen van de zegen. In de Lange Gang van de Sint-Servaasbasiliek kunnen de deelnemers tegen een kleine vergoeding een kaars en een Lourdes windkapje ontvangen. 


Maandag 19 tot en met woensdag 21 februari

Bisdomretraite


Abt Vasseur van de Willibrordsabdij in Doetinchem verzorgt de inleidingen tijdens de jaarlijkse bisdomretraite voor priesters en diakens in Abdij Rolduc in Kerkrade. Meer info en opgave: g.smulders@bisdom-roermond.nl


Donderdag 22 februari

Nightfever in kathedraal


In de kathedraal van Roermond vindt van 18.00 uur tot 20.00 uur de evangelisatieactie Nightfever plaats, waarbij toevallige passanten buiten worden uitgenodigd om binnen in de kerk een kaarsje te komen opsteken bij het uitgestelde Allerheiligste. In de kerk klinkt stemmige muziek en wordt gebeden en kunnen de aanwezigen de persoonlijke zegen van een priester krijgen. Meer informatie >>


Vrijdag 23 februari

Academie Rolduc over theologie van het lichaam


Tijdens een lezing georganiseerd door Academie Rolduc gaat moraaltheoloog dr. Lambert Hendriks in op de relatie tussen het huwelijk en het geloof in God. Hoe passen de menselijke ervaringen van een echtpaar binnen Gods bedoelingen? Hendriks spreekt hierover aan de hand van de geschriften van de heilige paus Johannes Paulus II over dit thema. Academie Rolduc is de naam van een reeks lezingen van het Theologisch Instituut Rolduc over een breed scala aan religieuze, politieke, maatschappelijke of filosofisch onderwerpen. De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Belangstellenden kunnen per avond inschrijven; kosten: vijf euro per bijeenkomst. De lezing wordt gehouden in Abdij Rolduc in Kerkrade en begint om 19.00 uur.  Aanmelden kan via academie.rolduc@gmail.com


Vrijdag 23 tot en met zondag 25 februari 

Bezinningsweekend voor jongeren in Thorn
 
Voor jongeren die verlangen naar een beetje rust en een moment van stilte wordt in februari een bezinningsweekend gehouden. Thema is: ‘Jezus schenkt 100-voudig’. Het is bedoeld voor jongeren tussen 18 en 30 jaar en wordt gehouden in foyer de charité ‘Marthe Robin’ in Thorn. Deelname kost € 60,-. Data: vrijdag 23 februari om 19.30 uur tot zondag 25 februari om 14.00 uur.

Zondag 25 februari tot en met vrijdag 2 maart

Cursus icoonschilderen


In bezinningshuis Regina Carmeli in Sittard wordt van zondagmiddag 15 uur tot vrijdagavond 18 uur een cursus icoonschilderen gehouden. Er wordt les gegeven in het schilderen van iconen volgens de Russische traditie. Dit betekent onder meer dat de verf nat op het geprepareerde paneel wordt aangebracht. De techniek is de zogenaamde ei-tempera techniek. Gedurende de lessen wordt het een en ander verteld over de theologische achtergrond van de icoon welke op dat moment wordt geschilderd. Het accent ligt evenwel op het aanleren van de schildertechniek. Hierbij geldt heel sterk het respect voor de oosters-orthodoxe traditie.
Meer info en opgave: www.veraeikon.nl

Maandag 26 februari

Connect-avond in Baarlo


De parochie van Baarlo is begin dit jaar gestart met een Connectgroep. Deze heeft twee hoofddoelen. Meer groeien in de persoonlijke raltie van ieder der aanwezigen met God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest en meer groeien als christenen naar elkaar toe in plaats van op ieders eigen eilandje te blijven zitten. De avonden van deze groep bestaan uit gebed, lofprijzing en aanbidding, bijbel lezen, het behandelen van vragen/onderwerpen die zich voordoen, workshops en meer. Van de deelnemers wordt verwacht dat men actief en zo vaak mogelijk mee doet. De bijeenkomsten zijn eens per maand in het kerkzaaltje van de parochie, Markt 1 in Baarlo van 19.30 uur tot 21.30 uur. Een vrijwillige bijdrage voor koffie/thee/koekje/nutsvoorziening wordt op prijs gesteld. Meer informatie en aanmelden: parochiebaarloconnectgroep@gmail.com

Komend jaar beginnen afdeling Jeugd en Jongeren en het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom Roermond met een regionale Tienergroep. De groep is bedoeld voor tieners vanaf de brugklas tot en met 15 jaar en komt éénmaal per maand op zaterdagmiddag en –avond bijeen in het klooster van de zusters Birgittinessen in Weert
beginnen afdeling Jeugd en Jongeren en het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom Roermond met een regionale Tienergroep. De groep is bedoeld voor tieners vanaf de brugklas tot en met 15 jaar en komt éénmaal per maand op zaterdagmiddag en –avond bijeen in het klooster van de zusters Birgittinessen in Weert

     
     
     
     
     
Susteren-Echt