Week van gebed voor de eenheid begonnen

De internationale 'Week van gebed voor de eenheid van alle christenen is begonnen'. De gebedsweek wordt elk jaar in tal van christelijke kerken gehouden van 18 tot en met 25 januari. Sommige kerkgenootschappen rekenen van 21 tot en met 28 januari. Het thema van de week luidt dit jaar 'Recht door zee'.

De uitdrukking ‘Recht door zee’ wordt in het Nederlands vooral uitgelegd als eerlijk, recht op je doel af. Vaak is het ook synoniem voor brutaal of bot. Maar ‘recht door zee’ kan ook betekenen dat je rechtop blijft tussen woelige golven. En zo is de uitdrukking bedoeld in het thema voor de 'Week van gebed voor de eenheid tussen alle christenen', die van 18 tot en met 25 januari wordt gehouden.

Het thema verwijst naar het oude Bijbelverhaal, waarin God het volk Israël door de Rode Zee leidde, op weg naar het beloofde land. Na jaren van onderdrukking werd er recht gedaan aan wie hun geloof trouw waren gebleven. Gods rechterhand leidde hen eensgezind naar de vrijheid.

Op veel plaatsen in de wereld leven gelovige christenen letterlijk in woelige wateren, maar hun geloof houdt hen rechtop. Ze putten hoop en moed uit Gods rechterhand die hen de weg wijst: recht door zee. Als getuigen van deze gezamenlijke hoop werken en bidden kerken samen voor christenen uit de hele wereld.

De Week van gebed voor de eenheid is een internationaal oecumenisch initiatief, dat ondersteund wordt door de Wereldraad van Kerken en het Vaticaan.

Meer informatie

     
     
     
     
     
Susteren-Echt