Provincie stelt geld beschikbaar voor kleinschalig erfgoed

De provincie Limburg heeft een miljoen euro gereserveerd voor het onderhoud van kleinschalig erfgoed. Naast bakhuisjes, kalkovens of holle wegen, valt ook het kleinschalig religieus erfgoed hieronder. Dat betekent dat ook het herstel van kruisen, kapellen, Lourdesgrotten, etc. voor een bijdrage in aanmerking kan komen.
 


De provincie is van mening dat juist deze kleine ‘monumentjes’ het landschap karakter geven en bijdragen aan de identiteit van Limburg en de Limburgers. De betrokkenheid van mensen bij onderhoud van de deze elementen is groot. Dit uit zich onder meer in de tijd die veel vrijwilligers steken in het behoud en herstel van het erfgoed. Om deze vrijwilligers te ondersteunen, en gemeenten te stimuleren dit ook te doen, stelt de provincie Limburg één miljoen euro beschikbaar.

Voorwaarden
Projectideeën dienen vóór 1 april aanstaande ingediend te worden bij de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL). Voorstellen moeten wel aan enkele voorwaarden voldoen. Het bevorderen van burgerparticipatie staat voorop. Het project dient een burgerinitiatief te zijn of bij de uitvoering van het project dienen vrijwilligers de handen uit de mouwen steken. Ook het betrekken van jeugd en het vertellen van het verhaal van de plek en de geschiedenis zijn belangrijk. Als een project voldoet aan deze speerpunten dan draagt de provincie maximaal 25% bij in de kosten. Omdat de regeling een stimuleringsregeling is voor gemeenten dient ook de gemeente aan de financiering bij te dragen.

De stimuleringsregeling van de provincie is een uitstekende kans voor lokale werkgroepen, vrijwilligersorganisaties of individuele inwoners om werk te maken van projecten of ideeën die hen nauw aan het hart liggen. Kijk voor meer informatie op de http://www.ikl-limburg.nl/stimuleringsgeld-kleinschalig-erfgoed/voor de verdere projectvoorwaarden en het projectmeldingsformulier en neem contact op met Stichting IKL via (046) 3030530 (Henk van Kuijk of Leon le Mire).  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt