Herdenking bijzondere rol Gennep bij 500 jaar Reformatie

Gennep is uitgeroepen tot Internationale Reformatiestad. Dit is gebeurd in het kader van de herdenking van 500 jaar Reformatie. De protestantse gemeente van Gennep dateert van 1571 en is daarmee de oudste van Nederland. Tolerantie en respect voor elkaars geloofsbeleving maakten Gennep tot een vrijplaats voor andersdenkenden. Dat wordt benadrukt in dit jubileumjaar en op 24 september speciaal herdacht met een oecumenische viering, een stadswandeling, een fimvertoning en een concert. Hieraan wordt ook meegewerkt door de parochies van Gennep, de Evangelische Kirche uit Goch (D) en de burgerlijke gemeente Gennep.  

Voor het herdenkingsjaar '500 jaar Reformatie' heeft de Protestantse Kerk in Nederland een estafette door alle Nederlandse provincies georganiseerd. Luthers 95 stellingen reizen symbolisch door het land en elke provincie voegt daar een eigen actuele stelling aan toe. Voor Limburg is dat het thema 'Rome en Reformatie'. Op 24 september wordt het 'estafettestokje' overgenomen van Noord-Brabant met een viering in de Protestantse Kerk aan de Markt in Gennep. Deze viering, waarin pastoor en dominee voorgaan, begint om 10.00 uur. Na koffie in de Raadzaal van het oude stadhuis is er vervolgens om 12.00 uur een stadswandeling en wordt de film 'Historische banden' getoond. Na een lunch is er om 14.00 uur een concert door het Genneps Vocaal Ensemble.

De intentie van de dag is om als protestanten samen met de rooms-katholieken de vreugde van het evangelie te vieren. Een leidraad hierbij is het document 'Van conflict naar gemeenschap' dat speciaal voor dit reformatiejaar gezamenlijk werd uitgegeven door het Vaticaan en de Lutherse Wereldfederatie. Het idee is om naar vormen van gemeenschap te zoeken.

Behalve de activiteiten op deze zondag, zijn er door het jaar heen verschillende andere evenementen. Zo is er op 8 november een lezing door dr. Van Peteghem over 'Martin Luther en de reformatie' in het oude stadhuis van Gennep en op 21 december een kaarsjesavond, waarbij op de Markt kerstliederen worden gezongen, begeleid door diverse koren en orkesten.

Meer informatie: www.protestantsgennep.nl of www.stadhuisgennep400jaar.nl
 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt