Gezinsweekend in Steyl

Uit liefde voor U. Dat is de titel van een weekend voor katholieke gezinnen, dat van 13 tot en met 15 oktober in Steyl wordt gehouden. De titel verwijst naar de 100everjaardag van de verschijningen van Maria in Fátima, waarover dit weekend gaat.

Maria gaf destijds boodschappen aan drie kinderen. Wat betekenen haar woorden? Hoe kunnen ouders kinderen gevoelig maken voor het geloof? Ook wordt stilgestaan bij de vraag waar gezinnen in de hedendaagse samenleving tegenaan lopen als het om geloofsopvoeding gaat. Inleiders zijn pastoor Martin Otto en kapelaan Luc Simons.

Het Gezinsweekend vindt plaats van vrijdagavond tot en met zondagmiddag in het klooster van de Missiezusters van Steyl. Aan het weekend kunnen gezinnen deelnemen (voor kinderen en tieners is er een aangepast programma). Voor deelname wordt een richtbedrag van € 200 per gezin gevraagd. Voor aanmelden: klik op bovenstaande afbeelding.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt