Bisschop Wiertz 50 jaar priester

Op 30 maart is het precies vijftig jaar geleden dat emeritus-bisschop Frans Wiertz tot priester werd gewijd. Hij viert dat gouden jubileum overigens pas in september, wanneer hij ook zijn 25-jarige bisschopswijding gedenkt.Op zaterdag 30 maart 1968 werd Frans Wiertz met maarliefst veertien andere seminaristen in de kathedraal van Roermond tot priester gewijd door de toenmalige bisschop van Roermond, mgr. Petrus Moors. Vervolgens was hij tijdens zijn 50-jarig priesterleven kapelaan in Schaesberg (1968-1977), pastoor in De Heeg (Maastricht) (1981-1985), pastoor-deken van Hoensbroek (1985-1991), pastoor-deken van Heerlen (1991-1993) en bisschop van Roermond van 1993 tot en met 2017.

Mgr. Wiertz heeft te kennen gegeven zijn gouden priesterfeest nu niet groots te willen vieren, omdat hij enkele maanden geleden bij zijn afscheid als bisschop van Roermond al heel veel mensen heeft gezien en gesproken. Op zondag 30 september wordt op gepaste wijze stilgestaan bij zijn zilveren bisschopsjubileum (en dan dus ook bij zijn priesterjubileum). Die dag is er een feestelijke eucharistieviering in de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht, de stad waar de emeritus-bisschop tegenwoordig woont.

 

   

     
     
     
     
     
Susteren-Echt