Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

 

 

Zondag 30 december - Feest van de H. Familie

1e lezing: Sir.3,2‑6.12‑14 of: 1Sam.1,20‑22.24‑28
2e lezing: Kol.3,12‑21 of: 1 Joh.3,1‑2.21‑24 
Evangelie: Lc.2,41‑52

 

Toegewijd aan de Heer

De familie van Jezus is heilig juist door het feit dat Hij er het centrum van uitmaakt. Natuurlijk was Jezus zijn ouders in alles onderdanig. En ook mogen wij vandaag zien dat zijn ouders er alles aan doen om hun verloren gewaand kind terug te vinden. Maar doen dit niet bijna alle ouders?!

De heiligheid van dit huisgezin ontspringt op een dieper niveau. De Kerk wijst ons daarop door de keuze van de lezingen. Zo horen wij in de eerste lezing uit het boek Samuël (1 Sam,1,22) dat Hanna haar zoon Samuël aan de Heer afstaat. Het is haar enig kind. Zij heeft echter aan God beloofd, dat zij hem voor zijn gehele leven aan de Heer zal afstaan. Zij noemde hem daarom Samuël, “want”, zei ze, “ik heb hem van de Heer afgesmeekt.” Hanna is vol ontzag voor de Heer en zij beseft dat haar kind als gave van God een bestemming heeft die haar begripsvermogen overstijgt. 

In feite gebeurt in het evangelie van dit feest hetzelfde. Aanvankelijk lijkt het hele tafereel op een gewone bedevaart, zij het dan dat het voor de ouders tenslotte uitloopt op een ‘nachtmerrie’ van drie lange dagen. 

Het zoeken duurt blijkbaar lang maar uiteindelijk vinden ze Jezus in de tempel: “Wisten jullie dan niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn.” En ook al begrijpen zijn ouders deze woorden niet, de kracht ervan laten zij toe in hun leven. Jezus is hun leven en dit niet alleen omdat Hij hun Kind is maar bovenal omdat Hij aan de Heer is toegewijd. Aan dat geheim geven zij zich over. En Maria zijn moeder zal onder het kruis staan wanneer Hij zich uit liefde aan de Vader overlevert. Jezus is de nieuwe tempel en Hij maakt ons tot tempel van de heilige Geest. En daarom kan Johannes in de tweede lezing uitroepen: ”Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft, wij worden kinderen van God genoemd en wij zijn het ook!” (1Joh.3,1). En tenslotte verzekert hij ons: “En dat Hij in ons woont, weten wij door de Geest die Hij ons gegeven heeft”(1 Joh.3,24).

Wie met Maria en Jozef leeft vanuit die werkelijkheid, die bouwt een gemeenschap op waarin gezinnen goed kunnen gedijen uit kracht van het Kind Jezus, dertig jaren lang levend binnen het heilig Huisgezin. 

Illustratie: Beeld in de kapel van de H. Familie in Houthem-Strabeek