Herdenking Aidsslachtoffers

Over de hele wereld wordt op vrijdag 1 december stilgestaan bij de tienduizenden die slachtoffer zijn van de ziekte Aids. Ook de Kerk wil – geïnspireerd door het evangelie – aandacht schenken aan de zieken en aan alle hulpverleners. Tijdens WereldAidsdag organiseert Buddyzorg Limburg samen met het bisdom een minisymposium.  Het symposium vindt plaats op verschillende locaties in Maastricht. De dag begint om 15.00 uur bij het COC met een ontvangst, gevolgd door een inleiding door Hans Meex. Om 17.30 uur is er bij het oecumenisch studentenpastoraat een gezamenlijke maaltijd, die om 19.00 uur gevolgd wordt door een lezing in de raadzaal van de Gemeente Maastricht. Om 20.30 uur is er een gebedsdienst in de dagkapel van de Sint-Servaasbasiliek. De bijeenkomst wordt besloten met een informeel samenzijn.

De parochies in Limburg worden gevraagd om in het weekeinde van 2 en 3 december – de eerste zondag van de Advent – ook aandacht aan Wereld Aidsdag besteden. Op de website van het bisdom zijn vanaf eind november preeksuggesties en voorbeden te vinden. Deze worden dan ook digitaal aan de parochiegeestelijkheid toegezonden.  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt