In juni weer Open Kloosterdag

In het weekeinde van 10 en 11 juni wordt er weer een landelijke Open Kloosterdag gehouden. In tegenstelling tot voorgaande open dagen ligt de nadruk deze keer minder op het gebouw, maar meer op de spiritualiteit van de betreffende orde of congregatie. Om die reden heeft de Open Kloosterdag dit jaar als motto 'Inzicht in onze spiritualiteit' meegekregen.
 


Verspreid door het land hebben zich bijna veertig klooster aangemeld. In Limburg gaat het om de Hubertuskerk van de Montfortanen in Genhout, de benedictijnerabdij in Mamelis (Vaals), het Arnold Janssenklooster in Wahlwiller, Klooster Wittem en het klooster van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed op de Windraak (Sittard).  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt