Eerste informatiebijeenkomst over toekomst parochies geweest

Afgelopen week heeft de eerste informatiebijeenkomst voor kerkbesturen over de toekomst van parochies plaatsgevonden. Eind vorig jaar heeft bisdom alle parochies gevraagd om een meerjarenbeleidsplan op te stellen. In Sevenum werd dinsdagavond met bijna vijftig kerkbestuursleden uit Noord-Limburg besproken hoe dit het beste kan gebeuren. Na carnaval volgen soortgelijke bijeenkomsten voor de parochies in Midden- en Zuid-Limburg.

Zeven jaar geleden werd de nota ‘Blauwdruk 2020’ gepresenteerd. Hierin werd het toekomstperspectief voor de parochies in Limburg geschetst, met een sterke nadruk op de vorming van clusters en federaties. Nu het jaar 2020 nadert, heeft het bisdom een traject ingezet om tot afronding van deze herstructurering te komen en de vitalisering van parochies ter hand te nemen. 
 
De parochies is gevraagd om in een meerjarenbeleidsplan aan te geven wat zij de komende jaren willen gaan doen. Daarbij gaat het niet alleen om gebouwen of financiën, maar vooral ook over vernieuwing van het pastorale beleid. Hiertoe werd tijdens de informatiebijeenkomst door diverse medewerkers van het bisdom een zogeheten ‘hefboommodel’ gepresenteerd waarmee parochies aan de slag kunnen om tot een reëel meerjarenbeleidsplan te komen. 
 
De informatiebijeenkomst voor kerkbesturen uit Midden-Limburg is op donderdag 15 februari in Heel. En die voor parochies uit Zuid-Limburg op zaterdagmiddag 17 februari in Kerkrade. 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt