Bisschop installeert rechtbank zaligverklaring zuster Adolfine

Bisschop Frans Wiertz van Roermond installeert donderdag 3 september een kerkelijke rechtbank die zich gaat buigen over de zaligverklaring van Moeder Maria Michaele (Adolfine Tönnies). Zij is de medestichteres van de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding, beter bekend als de 'roze zusters' van Steyl. Dit is een van de drie congregaties die op initiatief van de heilige Arnold Janssen in Steyl (gemeente Venlo) zijn ontstaan. 

De installatie van de rechtbank gebeurt in het klooster van de aanbiddingszusters in Steyl. Bijzonder is dat voor deze gelegenheid journalisten in het slotklooster worden toegelaten. Normaal gesproken mogen in de zogeheten clausuur alleen zusters komen. Na een eucharistieviering in de kapel van het klooster zal de bisschop de rechtbank installeren en bij alle leden de eed afnemen. 
 
Rechtbank
De rechtbank bestaat uit 15 personen, die de komende tijd het leven en het werk van Adolfine Tönnies moeten onderzoeken. De afgelopen jaren is door postulator pater Manfred Krause SVD al het nodige voorwerk gedaan. De rechtbank moet op basis van zijn documenten beoordelen of Moeder Maria Michaele, zoals haar kloosternaam luidt, in Rome voorgedragen kan worden voor zaligverklaring. De rechtbank staat onder leiding van voorzitter mgr. Stefaan van Calster, die als vertegenwoordiger van de bisschop optreedt. Verder hebben hierin onder meer zitting een promotor justitiae, de postulator en enkele secretarissen, historici en theologen. 
 
Adolfine Tönnies
Adolfine Tönnies leefde van 7 januari 1862 tot 25 februari 1934. Ze werd geboren in het Duitse Gelskirchen-Horst en werkte na haar studie in Münster tien jaar als onderwijzeres in het Noord-Duitse Rendsburg. In 1891 trad ze in bij de door Arnold Janssen opgerichte gemeenschap van missiezusters (blauwe zusters) in Steyl. Toen hij in 1896 een contemplatieve tak van aanbiddingszusters stichtte, ging Adolfine als een van de eerste zusters over naar het slotklooster. Als zuster Maria Michaele werd zij overste en later generaal-overste van de roze zusters. 
  
Hoewel zij in strenge clausuur leefde, was Moeder Maria Michaele met heel haar hart ook missiezuster. Zij zette zich enorm in voor de uitbreiding van haar gemeenschap en stichtte nieuwe aanbiddingskloosters in Duitsland, Nederland, de VS, op de Filippijnen en in China. Momenteel hebben de aanbiddingszusters van Steyl over de hele wereld zo'n 22 kloosters, waarin ruim 350 zusters wonen.
 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt