Bisdom gaat roerend religieus erfgoed inventariseren

De komende drie jaar worden alle waardevolle kunstvoorwerpen in de Limburgse kerken geïnventariseerd. Het zogeheten roerend religieus erfgoed wordt gefotografeerd, beschreven en gedocumenteerd. Alle gegevens worden in een centrale database opgeslagen. Deze vervangt de papieren inventarislijsten die in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw zijn gemaakt.Het project wordt uitgevoerd door het Bisdom Roermond, in samenwerking met organisaties als het Huis voor de Kunsten, de Monumentenwacht Limburg, diverse Limburgse musea en het religieus museum Catharijneconvent in Utrecht. De inventarisatie vindt niet alleen plaats in katholieke kerken, maar ook in protestantse en in de synagoge van Maastricht. Het project wordt voor een groot deel gefinancierd door de Provincie Limburg en het Mondriaanfonds. Ook de kerkgenootschappen zelf leveren een bijdrage.

Verantwoord beheer
Het bisdom heeft twee projectmedewerkers aangenomen, die samen met een team van vrijwilligers alle kerken in Limburg gaan bezoeken om het roerend erfgoed te inventariseren. “We kijken daarbij niet alleen naar schilderijen en beelden,” legt kunsthistoricus Sander van Daal uit, “maar ook naar liturgisch vaatwerk, reliekhouders, kandelaars, paramenten en bijzondere boeken.”

De komende weken worden bij wijze van proef de kerken in het dekenaat Thorn geïnventariseerd. Aan de hand daarvan wordt een werkschema voor de rest van Limburg opgesteld. Alle verzamelde gegevens worden in een besloten database van het Catharijneconvent in Utrecht opgeslagen, zodat er op termijn een goed gedocumenteerd digitaal overzicht ontstaat van alle religieuze kunst en waar deze zich bevindt. “Door de inventarisatie ontstaat een goed beeld van het roerend religieus erfgoed in Limburg,” zegt Van Daal. “Dat is van belang voor een goed beheer van de kunst, maar biedt kerken ook de mogelijkheid om verantwoorde keuzes te kunnen maken bij sluiting, herbestemming of afstoting.”

Startbijeenkomst
Op 13 juni wordt in Genhout het officiële startsein voor het project gegeven door onder meer gedeputeerde Hubert Mackus van de provincie Limburg. Alle kerkbesturen krijgen binnenkort uitvoerig bericht over het project. Ook horen ze dan in welke periode de kerken in hun dekenaat/regio aan de beurt zijn om bezocht te worden. Het project moet in het voorjaar van 2020 helemaal afgerond zijn. 

Vrijwilligers gezocht
Voor versterking van het team dat de inventarisaties gaat uitvoeren, worden nog enkele vrijwilligers gezocht. Gedacht wordt aan mensen die interesse hebben in het mee inventariseren van kunstvoorwerpen en kerkelijke inventarissen. Er is een profielschets opgesteld waaraan vrijwilligers moeten voldoen die hiervoor in aanmerking willen komen.
Lees de profielschets  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt