Tekort bisdom kleiner, maar niet weg

Het bisdom Roermond heeft het jaar 2017 met een veel kleiner tekort afgesloten dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit de jaarrekening van het bisdom, die afgelopen week naar alle parochies is gestuurd. Het bisdom sloot vorig jaar af met een tekort van 265.000 euro. Dat is ruim een half miljoen minder dan in 2016, toen het bisdom bijna acht ton tekort kwam.

“Het is mooi dat we een kleiner tekort hebben, maar het is wel nog steeds een tekort,” zegt algemeen econoom Frank Hamers van het bisdom. “De normale exploitatie van het bisdom kent een vrij bestendig verloop. Het zijn met name de incidentele baten en lasten die de exploitatie jaarlijks fors kunnen beïnvloeden,” legt hij uit. “Het rendement op het vermogen van het bisdom is in 2017 goed geweest. Maar door het jaren interen op het eigen vermogen neemt ook dit rendement gaandeweg verder af,” constateert hij. 
 
De inkomsten van het bisdom bestaan voor het grootste deel uit bijdragen van parochies. Deze lopen al jaren terug. Dit komt doordat de parochies door de ontkerkelijking zelf ook minder inkomsten krijgen. Het afgelopen jaar hebben het bisdom en parochies, in gezamenlijkheid of apart, diverse acties ondernomen om te komen tot het verhogen van de inkomsten, onder meer via de Actie Kerkbalans. Parochies in Limburg die daarover meer willen weten, kunnen contact opnemen met bisdom: stuur een mail.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt