Januari 2018

Wat is er allemaal te doen in de parochies, dekenaten en kloosters in Limburg? Aanvullingen zijn altijd welkom: persdienst@bisdom-roermond.nl


Maandag 1 januari

Nieuwjaarsreceptie bisdom


Elk jaar op Nieuwjaarsdag houdt het bisdom een Nieuwjaarsreceptie. Iedereen die dat wil is dan van harte welkom om de bisschop en elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar over te brengen. Omdat dit jaar de zetel van de bisschop van Roermond op 1 januari vacant zal zijn, zullen de diocesaan administrator (dat is de tijdelijk bestuurder) en de hulpbisschop gastheer zijn in het bisschopshuis. Voorafgaand vieren zij die maandag om 11.30 uur de eucharistie in de Sint-Christoffelkathedraal. Vanaf 13.30 uur is iedereen welkom op de nieuwjaarsreceptie, Paredisstraat 10 in Roermond.


Donderdag 4 tot en met vrijdag 12 januari

Octaaf van Sint Gerlach in Houthem


Vanwege de gedachtenisdag van de heilige Gerlachus wordt in Houthem-Sint Gerlach weer het jaarlijkse octaaf ter ere van hem gevierd. Thema is ditmaal 'Ik ben vreemdeling'. Alle pelgrims zijn tijdens het octaaf welkom om deel te nemen aan een of meerdere plechtigheden. Zo is er dagelijks zegening en uitdelen van het Gerlachusbrood, verering van de relikwie van Sint Gerlach en gelegenhei tot biechtengesprek. Het octaaf wordt op 4 januari geopend met een H. Mis om 19.00 uur en een aansluitende bijeenkomst. Op vrijdag, de eigenlijke feestdag, viert hulpbisschop Everard de Jong de pontificale H. Mis om 10.00 uur. Gedurende de rest van de week zijn er dagelijks diverse activiteiten. Kijk voor meer informatie op www.st-gerlach.nl.


Zaterdag 6 januari

Start van nieuwe regionale tienergroep


De jongerenafdeling en het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom starten vanaf vandaag met een regionale Tienergroep. De groep is bedoeld voor tieners vanaf de brugklas tot en met 15 jaar en komt éénmaal per maand op zaterdagmiddag en –avond bijeen in het klooster van de Birgittinessen in Weert. Het programma start met een inloop vanaf 16.30 uur tot 17.00 uur. Alleen in januari is er voor de ouders ook een korte ontvangst. Vervolgens is er een kick-off/aftrap en een inhoudelijk blok rondom een thema. Na het warm eten start een (creatieve) verwerking, gevolgd door een spel en een gebedsviering. Om 21.00 uur eindigt het programma. Het bisdom wil deze groep starten omdat zij het belangrijk vindt dat tieners elkaar kunnen ontmoeten en hen zo de kans geven om te groeien in hun persoonlijke relatie met Christus en te laten ervaren dat ze niet alleen staan in hun geloof. De leiding van de nieuwe Tienergroep wordt gevormd door een kernteam van vrijwilligers. Van de deelnemers wordt een bijdrage van € 3,- per bijeenkomst gevraagd met een maximum van € 7,50 per gezin. Dat is inclusief een avondmaaltijd. Aanmelden kan tot 20 december via http://www.formdesk.com/ipal/tienergroep-2018  


Woensdag 17 januari

Dag van het Jodendom


‘Doorgeven – Traditie van generatie op generatie’. Dat is het thema van de Dag van het Jodendom. De Nederlandse bisschoppen hebben deze dag enkele jaren geleden in ons land geïntroduceerd. Op allerlei plekken zijn er bijeenkomsten om stil te staan bij de relatie tussen christenen en joden. In Limburg is dat in het seminarie Redemptoris Mater in Cadier en Keer. Passend bij het thema wordt dan gesproken over de vraag: Hoe geven we het geloof en onze tradities door aan onze kinderen? Een joods en een katholiek echtpaar vertellen hoe zij in hun gezin de geloofstraditie doorgeven. Ter afsluiting wordt een diner door de seminariegemeenschap aangeboden. Het seminarie Redemptoris Mater is een initiatief van de nieuwe kerkelijke beweging Neocatechumenale Weg die zich op een speciale manier met de joodse wortels van het katholieke geloof verbonden voelt. Belangstellenden zijn om 15.00 uur welkom op het adres Blankenberg 3 in Cadier en Keer. Om 15.30 uur beginnen de voordrachten. Van 17.30 tot 19.30 uur is de maaltijd. Toegang gratis, vrijwillige bijdrage welkom. Aanmelden vóór 10 januari via https://www.formdesk.com/ipal/dag-van-het-jodendom.


Vrijdag 19 januari

Academie Rolduc: God is verhuisd


Wie denkt dat God uit Nederland verdwijnt, heeft het mis. De traditionele kerken hebben het wel zwaar. Ze lopen leeg en kerkgebouwen krijgen een andere bestemming. Maar in een geseculariseerde omgeving wordt God ook weer ter sprake gebracht. God is verhuisd en mensen gaan opnieuw op zoek naar het adres waar ze Hem kunnen vinden. Wat betekent dat voor kerkelijke organisaties en parochies? Hoe kunnen zij aansluiting met de wereld om hen heen vinden en zich (weer) maatschappelijk relevant maken? Daarover gaat de lezing van Academie Rolduc die om 19.00 uur wordt gehouden in Abdij Rolduc in Kerkrade. De inleiding wordt verzorgd door mr. Petra Stassen. Zij werkte 25 jaar als juridisch adviseur in de R.-K. Kerk in Nederland en is sinds 2010 zelfstandig gevestigd. De avond laat een boodschap van geloof, hoop en liefde zien, die mensen kan verbinden. Academie Rolduc is de naam van een reeks lezingen van het Theologisch Instituut Rolduc over een breed scala aan onderwerpen en zijn voor iedereen toegankelijk. Belangstellenden kunnen per avond inschrijven; kosten: vijf euro per bijeenkomst. Aanmelden via academie.rolduc@gmail.com. Kijk voor volledige reeks: http://www.bisdom-roermond.nl/academie-rolduc-1617


Vrijdag 26 tot en met zondag 28 januari

Jongerenweekend in Weert


Christen zijn anno nu. Daarover gaat een weekend dat het Jongerenplatform van het bisdom Roermond in januari aanbiedt. Jongeren tussen 18 en 30 jaar zijn van harte welkom in de abdij Maria Mart van de zusters Birgittinessen in Weert. Tijdens het weekend staat de vraag centraal: Wat zou Jezus nu tegen ons zeggen? Politieke en religieuze verdeeldheid worden groter en terroristische aanslagen komen steeds dichterbij. Geloven is niet meer voor iedereen vanzelfsprekend. In ethische kwesties bijvoorbeeld lijken religieuze argumenten steeds minder een rol te spelen. Hoe kun je als jonge christen de boodschap van Jezus naar deze tijd vertalen? Jongeren die met leeftijdgenoten hierover willen nadenken en discussiëren zijn van harte welkom op dit weekend. Deelname kost € 50,- per persoon. Opgeven kan tot 12 januari via www.bisdom-roermond.nl/jongeren


 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt