Juli 2018

Wat is er allemaal te doen in de parochies, dekenaten en kloosters in Limburg? Aanvullingen zijn altijd welkom: persdienst@bisdom-roermond.nl 

Zondag 1 juli 

Koor uit Helden in kathedraal Roermond
 

Het gemengd koor Bel Canto uit Helden verleent vocale medewerking aan de H. Mis om 11.30 uur in de kathedraal te Roerrmond. Het koor zingt onder leiding van Marcel Kuepers en met orgelbegeleiding van Jean-Pierre Steijvers onder meer de Messe Brève nr. 7 van Gounod en werken van Halmos, Caccini, Wesley en Sibelius.
 


Maandag 2 juli

Lezing over religieuze educatie


Prof.dr. Monique van Dijk-Groeneboer, hoogleraar religieuze educatie aan de universiteit van Tilburg, spreekt om 20.00 uur in bezinningshuis Het Korenveld in Merkelbeek over het thema 'Leren en leven vanuit je wortels; religieuze educatie voor iedereen'. Meer info en aanmelding >>>


Zaterdag 7 juli 

Nationale bedevaart naar Brielle

In Brielle worden de heilige Martelaren van Gorcum vereerd. Onder hen ook twee Limburgse heiligen. Elk jaar is er een nationale bedevaart naar dit heiligdom, waarin ook Limburgse pelgrims deelnemen. Ditmaal is het thema: 'Volharden in het gebed'. Bidden is immers preciesw wat die negentien martelaren deden in afwachting van hun lot. En gebed is nog altijd onze levensbron. Door te blijven bidden en niet op te geven kunnen we kracht vinden. Zoals de Martelaren van Gorcum in het gebed de kracht vonden om trouw te blijven aan het geloof in de Heer en aan de Kerk. De bedevaart start om 11.00 uur met een eucharistieviering. 's Middags zijn er tal van gebedsmomenten, zoals het Rozenkransgebed, de Kruisweg en een vesperviering. Het jongerenprogramma tijdens de Nationale Bedevaart wordt verzorgd door de Blauwe Zusters van Brunssum. Zij gaan met jongeren in gesprek over het gebed van de zusters. De bedevaart wordt afgesloten met een processie en de pelgrimszegen. Meer info >>> 


Dinsdag 10 juli

Eerste concert op nieuwe kathedraalorgel


Na jaren van renovatie en nieuwbouw is het majestueuze concertorgel van de Sint-Christoffelkathedraal klaar. Het eerste concert vindt vanavond om 20.00 uur plaats en wordt gegeven door Jean Pierre Steijvers.


Zaterdag 14 juli

Light-time in kathedraal Roermond

In en om de kathedraal aan de Markt in Roermond wordt van 14.00 uur tot 16.30 uur de evangelisatie-actie Light-time gehouden. Toevallige passanten worden buiten uitgenodigd om binnen in de kerk een kaarsje op te steken bij het uitgestelde allerheiligste, waar passende zang en muziek klinkt en waar gelegenheid is tot gebed en gesprek met een priester. 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt