Juni 2017

Wat is er allemaal te doen in de parochies, dekenaten en kloosters in Limburg? Aanvullingen zijn altijd welkom: persdienst@bisdom-roermond.nl 


Hele maand

Expositie 33 highlights uit leven van Jezus in Houthem


In het Sint-Gerlachusheiligdom in Houthem is de expositie 'Woorden en daden van Jezus, 33 highlights' te zien, een tentoonstelling van 33 grote olieverfschilderingen van de Pools-Duitse kunstenaar Josef Jan Michnia, waarin hij 33 belangrijke momenten uit het leven van Jezus in beeld brengt. Elk kunstwerk is voorzien van een korte beschrijving, waarin een toelichting op de betreffende bijbelpassage wordt gegeven. Daarnaast wordt een aantal vragen gesteld aan de hand waarvan over de betekenis van de bijbeltekst en het schilderij kan worden nagedacht. Alle leerlingen van de scholen voor primair en voortgezet onderwijs in het bisdom Roermond worden uitgenodigd om de expositie te bezoeken. Er is een kort lesprogramma beschikbaar via de website van de parochie, www.st-gerlach.info. Voor belangstellenden is een catalogus met foto’s van de werken en een beschrijving beschikbaar voor € 3,-. Naast deze expositie worden in de schatkamer tevens diverse religieuze voorwerpen tentoongesteld. De exposities is tot half november te zien zijn. De schatkamer is dagelijks geopend van 10.00  uur tot 16.30 uur (’s zondags vanaf 10.30 uur) en gratis toegankelijk.


Donderdag 1 juni

Sociale studiedag op Rolduc


Gouverneur Theo Bovens van de provincie Limburg is hoofdspreker bij de Sociale Studiedag die vandaag in Abdij Rolduc in Kerkrade wordt gehouden. Naast Commissaris van de Koning is Bovens ook voorzitter van het Kansfonds, dat tal van sociale projecten in het hele land financieel ondersteunt. Hij spreekt tijdens de studiedag over het thema ‘De kracht van verbondenheid’. De dag is een initiatief van de bisdommelijke dienst Kerk en Samenleving. Andere sprekers tijdens de bijeenkomst zijn Zr.  Hermana Brand en Ivo Schlenter, van de stichting Katharina Kasper, menslievende zorg. Deze zorgorganisatie is pas enkele jaren geleden ontstaan uit de congregatie van de zusters Arme Dienstmaagden van Jezus Christus. Tijdens de bijeenkomst treedt ook verhalenvertelster Angely Toonen op. Ook bisschop Frans Wiertz is aanwezig. De dag begint om 13.45 uur. Op het einde van de middag wordt bekend gemaakt wie de Doctor Poelsprijs 2017 heeft gewonnen. Deze prijs wordt uitgereikt aan maatschappelijke of kerkelijke sociale initiatieven. Aanmelden kan via https://fd8.formdesk.com/ipal/sociale-studiedag-2017

Lezing over het geweten in Merkelbeek

In bezinningshuis Het Korenveld in Merkelbeek wordt een lezing gehouden door Dr. C. Wulf over het geweten in de postmoderne samenleving. De avond begint om 19.30 uur (lezing start om 20.00 uur) en duurt tot circa 21.30 uur. Aanmelden is mogelijk tot 29 mei. Meer info en opgave: http://www.hetwerk-fso.org/blog/had-ik-het-geweten-dan.
 


Vrijdag 2 juni

Start orgelactie kathedraal


Om 15.00 uur geeft gouverneur Theo Bovens het startsein voor de sponsoractie voor de renovatie van het orgel van en in de kathedraal in Roermond.
 



Zaterdag 3 juni

Bisschop bij wijding collega in Groningen


Bisschop Frans Wiertz is aanwezig bij de bisschopswijding van mgr. Ron van den Hout, de nieuwe bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden, die om 10.30 uur in de kathedraal te Groningen plaatsvindt. 

Viering 375 jaar bedevaartsoord Kevelaer

Hulpbisschop Everard de Jong concelebreert in de pontificale eucharistieviering die om 11.00 uur plaatsvindt in de Mariabasiliek te Kevelaer (D) bij gelegenheid van de officiële viering van het 375-jarig bestaan van het Mariabedevaartsoord. Hieraan gaat een processie door de straten van Kevelaer vooraf.

Vigilieviering van Pinksteren in kathedraal

de kathedraal van Roermond wordt een speciale vigilieviering van Pinksteren gehouden. Parochies, kloostergemeenschappen en nieuwe bewegingen uit het hele bisdom zijn uitgenodigd hieraan deel te nemen. Het thema van de vigilieviering is ‘Ontvangt de Heilige Geest’. De viering wordt georganiseerd door de afdeling Evangelisatie en Vitalisering van het bisdom. De H. Mis begint om 17.30 uur. Aansluitend is er eucharistische aanbidding met gezangen en gebeden om een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest. Deze aanbidding wordt om 20.00 uur afgesloten met de zegen met het Allerheiligste. Meer info: evavita@bisdom-roermond.nl.

Vormselviering in Hoensbroek

Hulpbisschop Everard de Jong dient het sacrament van het H. Vormsel toe tijdens een eucharistieviering om 19.00 uur in de Sint-Janskerk te Hoensbroek..

Zondag 4 juni

Pinksteren in de kathedraal


Bij gelegenheid van het hoogfeest van Pinksteren viert bisschop Frans Wiertz de H. Mis in de kathedraal van Roermond. Aanvang: 11.30 uur. Muzikale medewerking verleent de Gregoriaanse Schola Sancti Christofori.


Zaterdag 10 juni

Priesterwijding in Roermond


In de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond worden om 10.30 uur twee nieuwe priesters gewijd. Het betreft de twee ‘Maastrichtse’ wijdelingen Henyer García León en Geraldo de Vasconcelos. Beiden zijn vorig najaar tot diaken gewijd. Henyer Garcia León is lid van de Neocatechumenale Weg. Dat is één van de nieuwe bewegingen in de katholieke Kerk. Sinds zijn diakenwijding is Henyer Garcia León als kapelaan actief in de parochies H. Servatius en HH. Anna en Lambertus in Maastricht. Geraldo de Vasconcelos is ook lid van een beweging binnen de Kerk. Hij behoort tot het Oratorium van Filippus Neri. Deze beweging is al vele jaren aan de Sint-Martinusparochie in Wyck verbonden. De Vasconcelos werkt daar ook sinds vorig jaar als kapelaan. De wijding is voor iedereen vrij toegankelijk.

Voorjaarsstudiedag Musica Gregoriana

Vandaag vindt in Heel de jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst van de Werkgroep Musica Gregoriana plaats. Het thema luidt: “Het manuscript Laon 239”. Dit is een heel oud Gregoriaans handschrift. Docent van de dag is Franco Ackermans. Hij zal het neumenschrift van het genoemde manuscript nader toelichten. De deelnamekosten bedragen € 22,50 per persoon. Aanmelden kan door dit bedrag vóór 30 mei over te maken op IBAN NL71 INGB 0000755051 ten name van: St.-Gregoriusvereniging–Opleidingen te Roermond. De studiedag vindt plaats in Cultureel Centrum Don Bosco, Mgr. Savelbergweg 100 in Heel. 


Zaterdag 10 en zondag 11 juni

Open Kloosterdag


Dit weekeinde wordt voor de achtste keer de landelijke Open Kloosterdag gehouden. Centraal staat deze keer de spiritualiteit van de betreffende orde of congregatie. Met dit initiatief willen religieuzen laten zien dat religieus leven een eigentijdse levenskeuze is. Zij willen tonen hoe zij religieus leven in deze tijd vormgeven. Men hoopt op een inspirerende en respectvolle ontmoeting, waarin bezoekers en kloosterlingen op informele wijze met elkaar in contact kunnen komen. Verspreid door het land stellen dit weekeinde bijna veertig kloosters hun deuren open. In Limburg gaat het om de Hubertuskerk van de paters Montfortanen in Genhout, de benedictijnerabdij in Mamelis (Vaals), het Arnold Janssenklooster in Wahlwiller, Klooster Wittem en het klooster van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed op de Windraak (Sittard). Het programma varieert per klooster:lezingen, tentoonstellingen, wandelingen, ontmoeting, muziek. Vrijwel alle kloosters nodigen hun bezoekers uit om ook een of meer gebedsdiensten bij te wonen. Een actueel overzicht is te vinden op de website www.openkloosterdag.nl.


Dinsdag 13 juni

Informatieavond rond kinderen en kerkmuziek


De Vlaamse pater Jos Bielen o. praem komt spreekt tijdens een inspiratieavond over kinderen en kerkmuziek. Hoe krijg je kinderen in de liturgie aan het zingen? Wat speelt er mee als je liederen gaat kiezen? Wat is mogelijk en hoe creëer je een goed evenwicht? Vragen als deze komen tijdens de inspiratieavond aanbod. Bielen heeft ruime ervaring op dit vlak en is een enthousiasmerend spreker. Catechisten, begeleiders van communicanten, vormelingen en jeugdgroepen, priesters en koordirigenten zijn van harte welkom. De bijeenkomst start om 19.30 uur in ’t Stift, Salvatorplein 2 in Susteren. Aanmelden kan via sgv@bisdom-roermond.nl


Zaterdag 17 juni

Informatieochtend Theologisch Insitituut Rolduc


Wie interesse heeft in theologie en filosofie kan daarvoor terecht bij het Theologisch Instituut Rolduc (TIR) in Kerkrade. Hier wordt een weekendopleiding aangeboden voor iedereen die geïnteresseerd is in theologie en pastoraat. Vandaag wordt er een kennismakingsprogramma aangeboden vanaf 10.00 uur. Het Theologisch Instituut is gevestigd in Abdij Rolduc en staat open voor alle geïnteresseerden. Wie het TIR heeft afgerond, kan eventueel een baan zoeken als pastoraal werker of geestelijk verzorger in bijvoorbeeld de gezondheidszorg. De opleiding leidt ook mensen met een onderwijsbevoegdheid op, die zich willen specialiseren in hat vak godsdienst/levensbeschouwing. Ook staat de opleiding open voor alle belangstellenden die uit interesse cursussen in katholieke theologie willen volgen. Dit is tevens de opleiding tot permanentdiaken. Meer info: rector@rolduc.nl of www.rolduc.nl

 


 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt