Kairos start met veertig studenten

Afgelopen weekeinde is het nieuwe het nieuwe studiejaar van de catechistenopleiding Kairos begonnen. De opleiding voor parochievrijwilligers telt op dit moment bijna veertig studenten. Net als vorig studiejaar, hebben zich ook deze keer weer veel nieuwe belangstellenden gemeld. De opleiding biedt diverse vormingsmogelijkheden voor vrijwilligers die in parochies actief zijn. Dit varieert van losse modules over bijvoorbeeld doopvoorbereiding of stervensbegeleiding tot en met een volwaardige vierjarige weekendopleiding tot catechist. Wie Kairos afgerond heeft, kan een officiële zending en benoeming van de bisschop krijgen. Op dit moment werkt Kairos ook aan een nieuw vormingsaanbod op maat voor parochies. Daarbij wordt gedacht aan korte cursussen of modules die op verzoek van parochies op locatie kunnen worden gegeven. Later dit jaar moet duidelijk worden hoe dit vormingsaanbod gaat uitzien.

Meer weten over Kairos >>

     
     
     
     
     
Susteren-Echt