Actie Kerkbalans start met klokgelui

Van Groningen tot Maastricht zullen komende zaterdag 21 januari om 13.00 uur kerkklokken luiden om de jaarlijkse Actie Kerkbalans in te luiden. Ook een aantal kerken in Limburg neemt hieraan deel. Rond dezelfde tijd wordt bij de Domkerk in Utrecht geprobeerd om met hulp van honderden kinderen het wereldrecord klokjesluiden te verbeteren. Daarvoor moeten meer dan 300 kinderen minstens tien minuten een klokje luiden.  

 

De kerken achter Kerkbalans willen met de recordpoging en het luiden van de klokken in kerken door het hele land aandacht vragen voor de grootste fondsenwervende campagne van Nederland. Met de Actie Kerkbalans vragen de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestante Kerk in Nederland en de Oudkatholieke kerk gezamenlijk een bijdrage van hun leden, die bedoeld is voor de exploitatie en onderhoud van lokale kerken. Elk jaar zetten zich hier vele vrijwilligers voor in, die in hun eigen woonplaats de Actie Kerkbalans organiseren en veelal bij alle kerkleden langs gaan om de bijdrage op te halen. In meer dan honderd steden en dorpen organiseren de lokale teams op 21 januari een eigen inluidmoment om de actie met klokgelui van start te laten gaan. In Limburg gebeurt dit onder meer in Kelpen-Oler, Maastricht, Ospel, Venlo en Voerendaal.

De actie Kerkbalans vraagt aan het begin van het nieuwe jaar aandacht voor een financiële bijdrage van alle gelovigen aan de kerk. De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis van elke parochie. De kerk krijgt geen subsidies en is volledig afhankelijk van de vrijwillige bijdragen van betrokken leden van de kerk. Veel parochianen zijn zich er niet van bewust dat hun eigen parochie alleen overeind gehouden kan worden met hun financiële steun. In zijn maandelijkse column schrijft bisschop Frans Wiertz van Roermond dat parochianen zelf hun parochie in balans kunnen houden door mee te betalen aan het onderhoud van de kerk, de verwarming, het parochieblad of het salaris van de priesters. “Hier is elke maand geld voor nodig. Dat komt niet uit Rome. En ook niet uit Den Haag,” aldus de bisschop: “Het zijn de parochianen die hun eigen parochie dragen. Ook financieel.”

De campagne van Actie Kerkbalans word dit jaar gevoerd onder het motto ‘Mijn kerk verbindt’. Daarmee willen de kerken duidelijk maken dat ze niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk midden in de gemeenschap staan en mensen bij elkaar willen brengen. Recent bleek uit het rapport Kerk en Armoede nog eens hoeveel uren en financiële ondersteuning de kerken in Nederland leveren bij de bestrijding van de armoedeproblematiek. Om die verbindende rol in de samenleving te kunnen blijven vervullen, heeft de plaatselijke parochie wel de steun van parochianen nodig. Actie Kerkbalans wil daar de komende weken op wijzen.

Lees de volledige tekst van de column ‘Kerk in balans’van bisschop Wiertz: http://www.bisdom-roermond.nl/column-i-2017

     
     
     
     
     
Susteren-Echt