Nieuw boek over kloosters in Limburg

Kloosters in Limburg. Zo heet een nieuw standaardwerk over alle kloosters die er ooit in Limburg zijn geweest en er nog zijn. Het boek is geschreven door Frans Hoebens uit Tegelen en is vrijdag 19 januari in het voormalige kartuizerklooster in Roermond – nu kantoor van het bisdom – gepresenteerd.

In het boek worden alle bekende kloosters in Limburg beschreven, vanaf de stichting van de Salvatorabdij in Susteren in het jaar 714 tot en met de bouw van het meest recente nieuwe klooster in 2002 in Tegelen. Ook de periode van de katholieke emancipatie, de betrokkenheid van religieuzen bij allerlei sociale noden en de periode van de Kulturkampf, toen veel religieuzen vanuit Duitsland en Frankijk naar Nederland vluchtten, worden beschreven. Evenals de terugloop in de laatste decennia.

Het boek ‘Kloosters in Limburg’ neemt de ruim 400 kloostergebouwen als uitgangspunt, maar beschrijft ook welke ordes en congregaties er in de loop van de eeuwen allemaal hebben gewoond en waarvoor de religieuzen zich hebben ingezet en zich nog inzetten. 

Titel: Kloosters in Limburg
Auteur: Frans Q. Hoebens
Uitgeverij: Matrijs, Utrecht
Prijs van € 39.95
ISBN: 978-90-5345-519-7 

Bestel boek bij de uitgeverij

     
     
     
     
     
Susteren-Echt