Zangers voor gelegenheidskoor afscheid bisschop gezocht

Nu het naderende vertrek van de bisschop bekend is, zijn de voorbereidingen voor zijn afscheid in volle gang. Op 9 december is een grote afscheidsviering in de kathedraal voorzien, waarbij nagenoeg alle bisschoppen van Nederland aanwezig zullen zijn en waaraan eenieder deel kan nemen. Naar voorbeeld van de bisdombedevaart vorig jaar naar Rome, wordt ook voor deze gelegenheid een gelegenheidskoor samengesteld, dat o.l.v. dirigent Jo Louppen drie maal zal repeteren in Roermond en dat in de Mis begeleid zal worden door organist Jean-Pierre Steijvers. 


Er is een mooi koorrepertoire samengesteld voor die dag, dat voor de gemiddelde zanger met enkele repetities goed te doen zal zijn. Wie zich graag wil aansluiten bij dit koor kan zich hier opgeven en moet bereid zijn maandag 20 november, donderdag 30 november en donderdag 7 december in Roermond te komen repeteren, telkens van 19.30 tot 21.30 uur. Bij aanmelding s.v.p. duidelijk vermelden welke stem u zingt (SATB). Info kunt u inwinnen bij vicaris Smeets (045-5312378 of via email dagvandekerkmuziekroermond@yahoo.nl). Op dit emailadres kan men zich voor het koor aanmelden, vóór 16 november.is een grote afscheidsviering in de kathedraal voorzien. Naar voorbeeld van de bisdombedevaart vorig jaar naar Rome, wordt ook voor deze gelegenheid een gelegenheidskoor samengesteld. Belangstellenden kunnen zich nu hiervoor opgeven. Zij dienen dan wel ook drie repetities bij te wonen.

Onder leiding van dirigent Jo Louppen wordt er komende weken drie maal gerepeteerd. Het koor wordt tijdens de mis begeleid door organist Jean-Pierre Steijvers. Er is een mooi koorrepertoire samengesteld voor die dag, dat voor de gemiddelde zanger met enkele repetities goed te doen zal zijn. 

Wie zich graag wil aansluiten bij dit koor kan zich opgeven via onderstaand mailadres. Hij of zij verklaart zich dan bereid op maandag 20 november, donderdag 30 november en donderdag 7 december in Roermond te komen repeteren van 19.30 uur tot 21.30 uur en op zaterdag 9 december de afscheidsviering vocaal mee op te luisteren. Bij aanmelding duidelijk vermelden welke stem u zingt (sopraan, alt, tenor of bas).

Meer info en opgave via dagvandekerkmuziekroermond@yahoo.nl
 

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt