Laatste Adventsbrief van bisschop Wiertz

Zoals elk jaar heeft bisschop Frans Wiertz ook dit jaar weer een adventsboodschap geschreven. Het is ditmaal zijn laatste. De brief zal grotendeels gewijd zijn aan Maria.

 

De parochies en de priesters krijgen de tekst in week 49 toegezonden. Het is de bedoeling dat de Adventsbrief in het tweede weekeinde van de Advent (9 en 10 december) wordt voorgelezen of gepubliceerd. Dat is ook het weekeinde waarin de bisschop afscheid neemt. De brief is vanaf 5 december te downloaden van de website van het bisdom.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt