Lezing over joodse gebeden

Het gebed speelt een belangrijke rol in het joodse geloof. Over de drie voornaamste gebeden in het jodendom houdt Jochanan Belinfante woensdag 3 mei een lezing. Deze vindt plaats bij het bisdom aan de Swalmerstraat in Roermond.

  

De Joden kennen een aantal vaste dagelijkse gebeden, maar ook speciale gebeden voor de sabbath en voor feestdagen. Veel van deze teksten zijn al duizenden jaren oud. Net als de traditie om daarbij gebedsriemen en -mantels te gebruiken. De drie belangrijkste gebeden zijn het Shema (geloofsbelijdenis), het Shmona Esre (achttiengebed) en het Kaddish (gebed voor de overledene). Deze gebeden weerspiegelen de eeuwenoude joodse spiritualiteit.

 

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de resonansgroep Katholieke Kerk en Jodendom van het bisdom Roermond. De middag begint om 14.00 uur en duur tot circa 17.00 uur. Geïnteresseerden worden verzocht zich vooraf aan te melden via m.rademaker@bisdom-roermond.nl of (0475) 386892 onder vermelding van naam, adres en aantal personen  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt