Jos Bielen houdt lezing over zingen

Zing hemelhoog! Zingen als voedingsbodem voor geloof. Heel vaak associëren we zingen met het uiten van ons geloof. Maar de andere beweging is ook een realiteit: door te zingen voeden we ons geloof aan de teksten en aan de mensen met wie we samen zingen. Daarover gaat een lezing door pater Jos Bielen.. 

Jos Bielen o. praem. (Norbertijn van de abdij van Averbode en docent kerkmuziek in Vlaanderen) komt de laatste jaren regelmatig in het bisdom Roermond voorbij om zijn toehoorders met zijn muzikale voordrachten bijzonder te inspireren. Aan de hand van een tiental liedereen neemt hij de aanwezigen bij de lezing mee in zijn verhaal.

De lezing wordt georganiseerd door de Sint-Gregoriusvereniging en vindt plaats op dinsdag 12 juni om 19.30 uur in de bisdomgebouwen aan de Roermondse Swalmerstraat. De entree is vrij. Aanmelden kan via sgv@bisdom-roermond.nl

     
     
     
     
     
Susteren-Echt