Lezing Paul van Geest over thema Heiligdomsvaart

Doe goed en zie niet om. Zo luidt het thema van de 55eHeiligdomsvaart die van 24 mei tot en met 3 juni in Maastricht wordt gehouden. Vooruitlopend daarop houdt hoogleraar prof. dr. Paul van Geest op zondag 11 maart een lezing over dit thema, bezien door de ogen van Sint Augustinus. Wat betekent ‘goed doen’ volgens deze kerkvader?  

De heilige Augustinus was bisschop van Hippo (354-430) een van de belangrijkste kerkvaders van het Westen. Zijn preken en geschriften hebben een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de katholieke leer inzake de Drie-eenheid, het kwaad, de verlossing, de sacramenten en het kerkelijk ambt. De bekende theoloog Paul van Geest duikt in het historische verhaal van Augustinus en laat zien hoe gelovigen en niet-gelovigen in deze moderne tijd uiting (kunnen) geven aan het thema “Doe goed en zie niet om”.

Paul van Geest is hoogleraar Kerkgeschiedenis en Geschiedenis van de theologie aan Tilburg University/Tilburg School of Catholic Theology. Daarnaast is hij ‘distinguished lecturer’ Humanities & Economics aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam, als deskundige verbonden aan de Congregatie voor de Geloofsleer van het Vaticaan en voorzitter van Christendemocratische Verkenningen, een tijdschrift van het CDA. Behalve een internationaal erkend wetenschapper is Van Geest in Nederland met enige regelmaat op radio en televisie te horen en zien om ontwikkelingen in de wereldkerken te duiden.

De lezing wordt gehouden in het grootseminarie Redemptoris Mater van de Neocatechumenale Weg, dat gevestigd is in Huize Blankenberg in Cadier en Keer. Inloop vanaf 14.00 uur. Het programma begint om 14.30 uur met een welkom door rector Stanislaw Kylek en een introdructie van de spreker door oud-burgemeester Herman Kaiser. Na de lezing van Paul van Geest is er gelegenheid om een rondleiding door het seminarie te krijgen.

In verband met de organisatie is aanmelding vooraf gewenst. Entree is gratis. Een vrije gave wordt en/of aanmelding als vriend(in) van Huize Blankenberg wordt gewaardeerd!

info@vriendenvanblankenberg.nlof kijk op www.vriendenvanblankenberg.nl


 

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt