Joden en christenen: Dezelfde Bijbel en toch anders

Joden en christenen lezen eenzelfde Bijbeltekst, maar lezen ze ook dezelfde Bijbel? Dat is nog maar de vraag. Ze lezen in elk geval met een heel andere bagage. Hierover gaat een bijeenkomst van de Resonansgroep Katholieke Kerk en Jodendom, die op woensdag 8 november om 14.30 uur bij het bisdom (Swalmerstraat 100) in Roermond wordt gehouden. Spreker is Dr. Piet van Midden (foto) docent Hebreeuws aan diverse universiteiten en pastorale opleidingen.

De Joodse en de christelijke bijbel kennen overeenkomsten. Maar er zijn ook grote verschillen. Joden hebben immers geen Nieuw Testament en het heeft dus ook geen zin om van het Oude Testament te spreken. Joden lezen de bijbel vanuit een verzameling tradities, die de Talmud wordt genoemd en waarin rabbinale wijsheid van eeuwen en eeuwen is opgeslagen. Die traditie is voor hen maatgevend, meer dan de Bijbeltekst zelf.

Joodse Traditie
Tijdens de bijeenkomst op 8 november begint Van Midden bij de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament. Dit gebeurt op een wijze die iedereen kan volgen. “Zo kom je al wat dichter bij de Joodse traditie,” zo zegt hij. “Wie weet pikken we een graantje mee uit die schatkist. De manier waarop we op de universiteiten leren de bijbel te lezen, is er immers ook maar één…”

Van Midden werkte van 1983-2017 als docent Hebreeuws voor verschillende universiteiten, het laatst voor de Tilburg University. Nu doceert hij – digitaal – Hebreeuws aan LUCE, het postacademisch platform van de Tilburg School of Catholic Theology.

In de Resonansgroep hebben zowel vertegenwoordigers van de katholieke kerk als van de Joodse gemeenschap in Limburg zitting. De groep organiseert regelmatig lezingen en bijeenkomsten. Deze zijn voor iedereen toegankelijk. Vooraf aanmelden voor de lezing is gewenst: Aanmelden

     
     
     
     
     
Susteren-Echt