Koninklijke onderscheiding voor oud-vicaris Ton Storcken

Oud-vicaris Ton Storcken is bij gelegenheid van Koningsdag geridderd. Hij werd benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Pater Storcken kreeg de onderscheiding woensdagavond uitgereikt in Eckelrade, waar hij pastoor is.

Storcken is lid van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën, de paters van Cadier en Keer. In de jaren zeventig en tachtig werkte hij als missionaris in Marokko. Daarna zette hij zich onder meer in voor de opleiding van lekenmissionarissen van zijn sociëteit. Ook was hij 12 jaar provinciaal overste.

Sinds begin jaren 2000 was pater Storcken vicaris voor missiezaken, religieuzen en interreligieuze dialoog in het bisdom Roermond. Deze taken legde hij ruim anderhalf jaar geleden neer. Storcken is momenteel pastoor van de parochies van Eckelrade, Gronsveld en Rijckholt. Ook zet hij zich al vele jaren in voor het pastoraat voor Sinti, Roma en woonwagenbewoners. Storcken is ook kanunnik van het bisdom Roermond.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt