Liturgie van de dag

MAANDAG 18 JUNI 2018 IN DE ELFDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : 1 Kon.21,1‑16 

tussenzang    : ps.5,2‑3.5‑7 

evangelie     : Mt.5,38‑42 

 

DINSDAG 19 JUNI 2018 IN DE ELFDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.ROMUALDUS, ABT  wit

eerste lezing : 1 Kon.21,17‑28

tussenzang    : ps.51,3‑6a.11.16

evangelie     : Mt.5,43‑48

 

WOENSDAG 20 JUNI 2018 IN DE ELFDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : 2 Kon.2,1.6‑14

tussenzang    : ps.31,20‑21.24 

evangelie     : Mt.6,1‑6.16‑18 

 

DONDERDAG 21 JUNI 2018 IN DE ELFDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.ALOISIUS GONZAGA, KLOOSTERLING  wit

eerste lezing : Sir.48,1‑14

tussenzang    : ps.97,1‑7

evangelie     : Mt.6,7‑15 

 

VRIJDAG 22 JUNI 2018 IN DE ELFDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.PAULINUS VAN NOLA, BISSCHOP  wit

eerste lezing : 2 Kon.11,1-4.9-18.20

tussenzang : ps.132,11-14.17-18

evangelie : Mt.6,19-23

 

ZATERDAG 23 JUNI 2018 IN DE ELFDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing: 2 Kron.24,17-25

tussenzang: ps.89,4-5.29-34

evangelie: Mt.6,24-34

 

ZONDAG 24 JUNI 2018. HOOGFEEST VAN DE GEBOORTE VAN DE H.JOHANNES DE DOPER   wit

eerste lezing : Jes.49,1‑6 

tussenzang    : ps.139,1‑3.13‑15

tweede lezing : Hand.13,22‑26 

evangelie     : Lc.1,57‑66.80 

 

MAANDAG 25 JUNI 2018 IN DE TWAALFDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : 2 Kon.17,5‑8.13‑15a.18

tussenzang    : ps.60,3‑5.12‑13 

evangelie     : Mt.7,1‑5

 

DINSDAG 26 JUNI 2018 IN DE TWAALFDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : 2Kon.19,9b‑11.14‑21.31‑35a.36

tussenzang    : ps.48,2‑4.10‑11 

evangelie     : Mt.7,6.12‑14 

 

WOENSDAG 27 JUNI 2018 IN DE TWAALFDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.CYRILLUS VAN ALEXANDRIE, BISSCHOP EN KERKLERAAR  wit

eerste lezing : 2 Kon.22,8‑13;23,1‑3

tussenzang    : ps.119,33‑37.40 

evangelie     : Mt.7,15‑20 

 

DONDERDAG 28 JUNI 2018 IN DE TWAALFDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.IRENEUS, BISSCHOP EN MARTELAAR  rood

eerste lezing : 2 Kon.24,8‑17

tussenzang    : ps.79,1‑5.8.9

evangelie     : Mt.7,21‑29 

 

VRIJDAG 29 JUNI 2018 IN DE TWAALFDE WEEK DOOR HET JAAR. HOOGFEEST VAN DE HH.PETRUS EN PAULUS, APOSTELEN   rood

eerste lezing : Hand.12,1‑11

tussenzang    : ps.34,2‑9

tweede lezing : 2 Tim.4,6‑8.17‑18 

evangelie     : Mt.16,13‑19

 

ZATERDAG 30 JUNI 2018 IN DE TWAALFDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACH­TENIS VAN DE HH.EERSTE MARTELAREN VAN DE KERK VAN ROME   rood

eerste lezing : Klaagl.2,2.10‑14.18‑19

tussenzang    : ps.74,1‑7.20‑21

evangelie     : Mt.8,5‑17 

 

ZONDAG 1 JULI 2018. DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Wijsh.1,13‑15;2,23‑24

tussenzang    : ps.30,2.4‑6.11‑12a.13b

tweede lezing : 2Kor.8,7.9.13.15

evangelie     : Mc.5,21‑43 of 21‑24.35b‑43 

 

MAANDAG 2 JULI 2018 IN DE DERTIENDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Am.2,6-10.13-16

tussenzang    : ps.50,16bc-23

evangelie     : Mt.8,18-22

 

DINSDAG 3 JULI 2018 IN DE DERTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE H.TOMAS, APOSTEL  ROOD

eerste lezing : Ef.2,19‑22 

tussenzang    : ps.117,1.2 

evangelie     : Joh.20,24‑29 

 

WOENSDAG 4 JULI 2018 IN DE DERTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.ELISABETH VAN PORTUGAL   wit

eerste lezing : Am.5,14-15.21-24

tussenzang    : ps.50,7-13.16bc-17

evangelie     : Mt.8,28-34

 

DONDERDAG 5 JULI 2018 IN DE DERTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.ANTONIUS MARIA ZACCARIA, PRIESTER  wit

eerste lezing : Am.7,10-17

tussenzang    : ps.19,8-11

evangelie     : Mt.9,1-8

 

VRIJDAG 6 JULI 2018 IN DE DERTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.MARIA GORETTI, MAAGD EN MARTELARES (eerste vrijdag van de maand) rood

eerste lezing : Am.8,4‑6.9‑12 

tussenzang    : ps.119,2.10.30.40.131

evangelie     : Mt.9,9‑13 

 

ZATERDAG 7 JULI 2018 IN DE DERTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. MARIA OP ZATERDAG   wit

eerste lezing : Am.9,11‑15

tussenzang    : ps.85,9.11‑14 

evangelie     : Mt.9,14‑17

 

ZONDAG 8 JULI 2018. VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Ez.2,2‑5 

tussenzang    : ps.123,1‑4

tweede lezing : 2 Kor.12,7‑10

evangelie     : Mc.6,1‑6 

 

MAANDAG 9 JULI 2018 IN DE VEERTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE HH.MARTELAREN VAN GORCUM   rood

eerste lezing : 2 Kor.4,7‑25)

tussenzang    : ps.126,1‑6 

evangelie     : Mt.10,17‑22

 

DINSDAG 10 JULI 2018 IN DE VEERTIENDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Hos.8,4‑7.11‑13

tussenzang    : ps.115,3‑10

evangelie     : Mt.9,32‑38

  

 

 

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt