Liturgie van de dag

DONDERDAG 14 SEPTEMBER 2017 IN DE DRIEENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN KRUISVERHEFFING   rood

eerste lezing : Num.21,4‑9 

tussenzang    : ps.78,1‑2.34‑38 

tweede lezing : Fil.2,6‑11 

evangelie     : Joh.3,13‑17 

 


 

VRIJDAG 15 SEPTEMBER 2017 IN DE DRIEENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA, MOEDER VAN SMARTEN   wit

eerste lezing : Hebr.5,7‑9 

tussenzang    : ps.31,2‑6.15‑16.20 

        ofwel: Sequentie: "Stabat Mater" (tekst na 'gebed')

evangelie     : Joh.19,25‑27 

            of: Lc.2,33‑35 

 

ZATERDAG 16 SEPTEMBER 2017 IN DE DRIEENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE HH.CORNELIUS, PAUS EN CYPRIANUS, BISSCHOP, MARTELAREN  rood

eerste lezing : 1 Tim.1,15‑17 

tussenzang    : ps.113,1‑7 

evangelie     : Lc.6,43‑49

 

ZONDAG 17 SEPTEMBER 2017. VIERENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Sir.27,30‑28,7 

tussenzang    : ps.103,1‑4.9‑12 

tweede lezing : Rom.14,7‑9 

evangelie     : Mt.18,21‑35 

 

MAANDAG 18 SEPTEMBER 2017 IN DE VIERENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : 1 Tim.2,1‑8 

tussenzang    : ps.28,2.7‑9

evangelie     : Lc.7,1‑10 

 

DINSDAG 19 SEPTEMBER 2017 IN DE VIERENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.JANUARIUS, BISSCHOP EN MARTELAAR  rood 

eerste lezing : 1 Tim.3,1-13 

tussenzang    : ps.101,1-3b.5-6 

evangelie     : Lc.7,11-17

 

WOENSDAG 20 SEPTEMBER 2017 IN DE VIERENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE HH.ANDREAS KIM TAEGON, PRIESTER, EN PAULUS CHONG HASANG, EN GEZELLEN, MARTELAREN VAN KOREA  rood

eerste lezing : 1 Tim.3,14-16 

tussenzang    : ps.111,1-6 

evangelie     : Lc.7,31-35


 

 

DONDERDAG 21 SEPTEMBER 2017 IN DE VIERENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE H.MATTEUS, APOSTEL EN EVANGE­LIST   rood

eerste lezing : Ef.4,1‑7.11‑13

tussenzang    : ps.19,2‑5 

evangelie     : Mt.9,9‑13 

 

VRIJDAG 22 SEPTEMBER 2017 IN DE VIERENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : 1 Tim.6,2c‑12

tussenzang    : ps.49,6‑7.17‑20 

evangelie     : Lc.8,1‑3 

 

ZATERDAG 23 SEPTEMBER 2017 IN DE VIERENTWTINIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.PIUS VAN PIETRELCINA, PRIESTER (Padre Pio)  wit

eerste lezing : 1 Tim.6,13‑16 

tussenzang    : ps.100,2‑5 

evangelie     : Lc.8,4‑15

 

ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017. VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Jes.55,6‑9

tussenzang    : ps.145,2‑3.8‑9.17‑18 

tweede lezing : Fil.1,20c‑24.27a 

evangelie     : Mt.20,1‑16a

 

MAANDAG 25 SEPTEMBER 2017 IN DE VIJFENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Ezra 1,1‑6 

tussenzang    : ps.126,1‑6 

evangelie     : Lc.8,16‑18

 

DINSDAG 26 SEPTEMBER 2017 IN DE VIJFENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE HH.COSMAS EN DAMIANUS, MARTELAREN  rood

eerste lezing : Ezra 6,7‑8.12b.14‑20

tussenzang    : ps.122,1‑5 

evangelie     : Lc.8,19‑21 

 

WOENSDAG 27 SEPTEMBER 2017 IN DE VIJFENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.VINCENTIUS DE PAUL, PRIESTER  wit

eerste lezing : Ezra 9,5‑9 

tussenzang    : Tob.13,2.4.6.7.8 

evangelie     : Lc.9,1‑6 

 


 

 

DONDERDAG 28 SEPTEMBER 2017 IN DE VIJFENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.LAURENTIUS RUIZ EN GEZELLEN, MARTELAREN  rood

eerste lezing : Hag.1,1‑8 

tussenzang    : ps.149,1‑6.9 

evangelie     : Lc.9,7‑9 

 

VRIJDAG 29 SEPTEMBER 2017 IN DE VIJFENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE HH. MICHAEL, GABRIEL EN RAFAEL, AARTSENGELEN   wit

eerste lezing : Dan.7,9‑10.13‑14 

             of:Apok.12,7‑12a 

tussenzang    : ps.138,1‑5 

evangelie     : Joh.1,47‑51 

 

ZATERDAG 30 SEPTEMBER 2017 IN DE VIJFENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.HIERONYMUS, PRIESTER EN KERKLERAAR   wit

eerste lezing : Zach.2,5‑9a.14‑15a

tussenzang    : Jer.31,10‑13 

evangelie     : Lc.9,43b‑45 

 

ZONDAG 1 OKTOBER 2017. ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Ez.18,25‑28 

tussenzang    : ps.25,4‑9 

tweede lezing : Fil.2,1‑11 of 1‑5

evangelie     : Mt.21,28‑32 

 

MAANDAG 2 OKTOBER 2017 IN DE ZESENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE HH.ENGELBEWAARDERS   wit

eerste lezing : Ex.23,20‑23a

tussenzang    : ps.91,1‑6.10‑11 

evangelie     : Mt.18,1‑5.10 

 

DINSDAG 3 OKTOBER 2017 IN DE ZESENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Zach.8,20-23

tussenzang    : ps.87,1-7

evangelie     : Lc.9,51-56

 

WOENSDAG 4 OKTOBER 2017 IN DE ZESENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.FRANCISCUS VAN ASSISI  wit

eerste lezing : Neh.2,1‑8 

tussenzang    : ps.137,1‑6 

evangelie     : Lc.9,57‑62

 

DONDERDAG 5 OKTOBER 2017 IN DE ZESENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Neh. 8,1‑4a.5‑6.7b‑12

tussenzang    : ps.19,8‑11 

evangelie     : Lc.10,1‑12 

 


 

 

VRIJDAG 6 OKTOBER 2017 IN DE ZESENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.BRUNO, PRIESTER (eerste vrijdag van de maand)  wit

eerste lezing : Bar.1,15‑22 

tussenzang    : ps.79,1‑5.8‑9 

evangelie     : Lc.10,13‑16 

 

ZATERDAG 7 OKTOBER 2017 IN DE ZESENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA VAN DE ROZENKRANS  wit

eerste lezing : Bar.4,5‑12.27‑29

tussenzang    : ps.69,33‑37 

evangelie     : Lc.10,17‑24

 

ZONDAG 8 OKTOBER 2017. ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Jes.5,1‑7  

tussenzang    : ps.80,9.12‑16.19‑20 

tweede lezing : Fil.4,6‑9 

evangelie     : Mt.21,33‑43 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt