Liturgie van de dag

 

VRIJDAG 21 APRIL 2017 ONDER HET OCTAAF VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.4,1‑12 

tussenzang    : ps.118,1‑2.4.22‑27 

evangelie     : Joh.21,1‑14 

 

ZATERDAG 22 APRIL 2017 ONDER HET OCTAAF VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.4,13‑21 

tussenzang    : ps.118,1.14‑21 

evangelie     : Mc.16,9‑15 

 

ZONDAG 23 APRIL 2017. TWEEDE ZONDAG VAN PASEN (BELOKEN PASEN). ZONDAG VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID   wit

eerste lezing : Hand.2,42‑47 

tussenzang    : ps.118,2‑4.13‑15.22‑24 

tweede lezing : 1 Petr.1,3‑9 

evangelie     : Joh.20,19‑31 

 

MAANDAG 24 APRIL 2017 IN DE TWEEDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.4,23‑31 

tussenzang    : ps.2,1‑9 

evangelie     : Joh.3,1‑8 

 

DINSDAG 25 APRIL 2017 IN DE TWEEDE WEEK VAN PASEN. FEEST VAN DE H.MARCUS, EVANGELIST   rood

eerste lezing : 1 Petr.5,5b -14 

tussenzang : ps.89,2 -3.6 -7.16 -17 

evangelie : Mc.16,15 -20 

 

WOENSDAG 26 APRIL 2017 IN DE TWEEDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.5,17‑26 

tussenzang    : ps.34,2‑9  

evangelie     : Joh.3,16‑21 

 


 

DONDERDAG 27 APRIL 2017 IN DE TWEEDE WEEK VAN PASEN. GEDACHTENIS VAN DE H.PETRUS CANISIUS, PRIESTER EN KERKLERAAR   wit

eerste lezing : Hand.5,27‑33 

tussenzang    : ps.34,2.9.17‑18.19‑20 

evangelie     : Joh.3,31‑36 

 

VRIJDAG 28 APRIL 2017 IN DE TWEEDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.5,34‑42 

tussenzang    : ps.27,1.4.13‑14 

evangelie     : Joh.6,1‑15 

 

ZATERDAG 29 APRIL 2017 IN DE TWEEDE WEEK VAN PASEN. FEEST VAN DE H.CATHARINA VAN SIENA, MAAGD EN KERKLERARES, MEDEPATRONES VAN EUROPA   wit

eerste lezing: 1Joh.1,5‑2,2

tussenzang: ps.103(102),1‑4.8‑9.13‑14.17‑18  

evangelie: Mt.11,25‑30 

 

ZONDAG 30 APRIL 2017. DERDE ZONDAG VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.2,14.22‑28 

tussenzang    : ps.16,1‑2a.5.7‑11 

tweede lezing : 1 Petr.1,17‑21 

evangelie     : Lc.24,13‑35

 

MAANDAG 1 MEI  2017 IN DE DERDE WEEK VAN PASEN. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.JOZEF, DE ARBEIDER   wit

eerste lezing : Gen.1,26‑2,3 

                of: Kol.3,14‑15.17.23‑24

tussenzang    : ps.90,2‑4.12‑14.16

evangelie     : Mt.13,54‑58 

 

DINSDAG 2 MEI 2017 IN DE DERDE WEEK VAN PASEN. GEDACHTENIS VAN DE H.ATHANASIUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR   wit

eerste lezing : Hand.7,51‑8,1a

tussenzang    : ps.31,3cd‑4.6‑8a.17.21ab

evangelie     : Joh.6,30‑35 

 

WOENSDAG 3 MEI 2017 IN DE DERDE WEEK VAN PASEN. FEEST VAN DE HH.FILIPPUS EN JAKOBUS, APOSTELEN   rood

eerste lezing : 1Kor.15,1‑8 

tussenzang    : ps.19,2‑5 

evangelie     : Joh.14,6‑14 

 

DONDERDAG 4 MEI 2017  IN DE DERDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.8,26‑40 

tussenzang    : ps.66,8‑9.16‑17.20 

evangelie     : Joh.6,44‑51 

 

VRIJDAG 5 MEI 2017.IN DE DERDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.9,1‑20 

tussenzang    : ps.117,1‑2 

evangelie     : Joh.6,52‑59 

 

ZATERDAG 6 MEI 2017 IN DE DERDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.9,31‑42 

tussenzang    : ps.116,12‑17 

evangelie     : Joh.6,60‑69 
 

ZONDAG 7 MEI 2017. VIERDE ZONDAG VAN PASEN. ROEPINGENZONDAG   wit

eerste lezing : Hand.2,14a.36‑41 

tussenzang    : ps.23,1‑6 

tweede lezing : 1 Petr.2,20b‑25 

evangelie     : Joh.10,1‑10 

 

MAANDAG 8 MEI 2017 IN DE VIERDE WEEK VAN PASEN. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE HH.WIRO, PLECHHELMUS EN OTGER   wit

eerste lezing : Hand.11,1‑18 

tussenzang    : ps.42,2‑3;43,3.4

evangelie     : Joh.10,11‑18 

 

DINSDAG 9 MEI 2017 IN DE VIERDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.11,19‑26

tussenzang    : ps.87,1‑7 

evangelie     : Joh. 10,22‑30 

 

WOENSDAG 10 MEI 2017 IN DE VIERDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.12,24‑13,5a 

tussenzang    : ps.67,2‑3.5.6.8 

evangelie     : Joh.12,44‑50 

 

DONDERDAG 11 MEI 2017 IN DE VIERDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.13,13‑25

tussenzang    : ps.89,2‑3.21‑22.25.27

evangelie     : Joh.13,16‑20 

 

VRIJDAG 12 MEI 2017 IN DE VIERDE WEEK VAN PASEN. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.PANCRATIUS, MARTELAAR  rood

eerste lezing : Hand.13,26‑33 

tussenzang    : ps.2,6‑11 

evangelie     : Joh.14,1‑6

 

ZATERDAG 13 MEI 2017 IN DE VIERDE WEEK VAN PASEN. FEEST VAN DE H.SERVATIUS, BISSCHOP*   wit

eerste lezing : Sir.50,1‑11 

                of:1 Kor.2,1‑10a

tussenzang    : ps.96,1‑3.7‑8a.10 

evangelie     : Mt.24,42‑47 

 

ZONDAG 14 MEI 2017. VIJFDE ZONDAG VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.6,1‑7 

tussenzang    : ps.133,1‑2.4‑5.18‑19 

tweede lezing : 1 Petr.2,4‑9

evangelie     : Joh.14,1‑12

 

MAANDAG 15 MEI 2017 IN DE VIJFDE WEEK VAN PASEN. VRIJE GEDACHTENIS VAN ALLE HEILIGE BISSCHOPPEN VAN MAASTRICHT   wit

eerste lezing : Hand.14,5‑18 

tussenzang    : ps.115,1‑4.15‑16 

evangelie     : Joh.14,21‑26 

 

DINSDAG 16 MEI 2017 IN DE VIJFDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.14,19‑28 

tussenzang    : ps.145,10‑13b.21 

evangelie     : Joh.14,27‑31a 

 

WOENSDAG 17 MEI 2017 IN DE VIJFDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.15,1-6 

tussenzang    : ps.122,1-5 

evangelie     : Joh.15,1-8 

 

DONDERDAG 18 MEI 2017 IN DE VIJFDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.15,7-21 

tussenzang    : ps.96,1-3.10  

evangelie     : Joh.15,9-11 

 

VRIJDAG 19 MEI 2017 IN DE VIJFDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.15,22-31

tussenzang    : ps.57,8-12 

evangelie     : Joh.15,12-17 

 

ZATERDAG 20 MEI 2017 IN DE VIJFDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.16,1‑10 

tussenzang    : ps.100,2.3.5 

evangelie     : Joh.15,18‑21 

 

ZONDAG 21 MEI 2017. ZESDE ZONDAG VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.8,5‑8.14‑17 

tussenzang    : ps.66,1‑7.16‑20

tweede lezing : 1 Petr.3,15‑18

evangelie     : Joh.14,15‑21 

 

MAANDAG 22 MEI 2017 IN DE ZESDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.16,11‑15 

tussenzang    : ps.149,1‑6a.9b 

evangelie     : Joh.15,26‑16,4a

 

DINSDAG 23 MEI 2017 IN DE ZESDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.16,22‑34

tussenzang    : ps.138,1‑3.7c‑8 

evangelie     : Joh.16,5‑11

 

WOENSDAG 24 MEI 2017 IN DE ZESDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.17,15.22‑18,1

tussenzang    : ps.148,1‑2.11‑14d 

evangelie     : Joh.16,12‑15 

 

DONDERDAG 25 MEI 2017. NOVEEN VOOR PINKSTEREN. HOOGFEEST VAN DE HEMELVAART VAN DE HEER   wit

eerste lezing : Hand.1,1‑11 

tussenzang    : ps.47,2‑3.6‑9

tweede lezing : Ef.1,17‑23 

evangelie     : Mt.28,16‑20 

 

VRIJDAG 26 MEI 2017 IN DE ZESDE WEEK VAN PASEN. GEDACHTENIS VAN DE H.FILIPPUS NERI, PRIESTER  wit

eerste lezing : Hand.18,9‑18

tussenzang    : ps.47,2‑7 

evangelie     : Joh.16,20‑23a

 

ZATERDAG 27 MEI 2017 IN DE ZESDE WEEK VAN PASEN.   wit

eerste lezing : Hand.18,23‑28 

tussenzang    : ps.47,2‑3.8‑10 

evangelie     : Joh.16,23b‑28 

 

ZONDAG 28 MEI 2017. ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.1,12‑14 

tussenzang    : ps.27,1.4.7.8

tweede lezing : 1 Petr.4,13‑16 

evangelie     : Joh.17,1‑11a 

 

MAANDAG 29 MEI 2017 IN DE ZEVENDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.19,1‑8 

tussenzang    : ps.68,2‑5c.6‑7ab

evangelie     : Joh.16,29‑33 

 

DINSDAG 30 MEI 2017 IN DE ZEVENDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.20,17‑27 

tussenzang    : ps.68,10‑11.20‑21 

evangelie     : Joh.17,1‑11a 

 

WOENSDAG 31 MEI 2017 IN DE ZEVENDE WEEK VAN PASEN. FEEST VAN HET BEZOEK VAN DE H.MAAGD MARIA AAN ELISABET (O.L.VROUW VISITATIE)   wit

eerste lezing : Sef.3,14‑18a 

                of: Rom.12,9‑16b 

tussenzang    : Jes.12,2.3.4bcd.5‑6

evangelie     : Lc.1,39‑56 

 

DONDERDAG 1 JUNI 2017 IN DE ZEVENDE WEEK VAN PASEN. GEDACHTENIS VAN DE H.JUSTINUS, MARTELAAR   rood

eerste lezing : Hand.22,30;23,6‑11

tussenzang    : ps.16,1‑2a.5.7‑11

evangelie     : Joh.17,20‑26 

 

VRIJDAG 2 JUNI 2017 IN DE ZEVENDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.25,13‑21 

tussenzang    : ps.103,1‑2.11‑12.19‑20ab

evangelie     : Joh.21,15‑19 

 

ZATERDAG 3 JUNI 2017 IN DE ZEVENDE WEEK VAN PASEN. GEDACHTENIS VAN DE HH. CAROLUS LWANGA EN GEZELLEN, MARTELAREN VAN OEGANDA  rood

eerste lezing : Hand.28,16‑20.30‑31

tussenzang    : ps.11,5.6.8 

evangelie     : Joh.21,20‑25 

 

ZONDAG 4 JUNI 2017. HOOGFEEST VAN PINKSTEREN   rood

eerste lezing : Hand.2,1‑11 

tussenzang    : ps.104,1.24.29‑31.34 

tweede lezing : 1Kor.12,3b‑7.12‑13

sequentie      

evangelie     : Joh.20,19‑23

 

MAANDAG 5 JUNI 2017. TWEEDE PINKSTERDAG   rood

eerste lezing : Hand.19,1b‑6a 

tussenzang    : ps.104,1.24.27‑28.30‑31 

evangelie     : Joh.14,15‑17

 

DINSDAG 6 JUNI 2017 IN DE NEGENDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.NORBERTUS, BISSCHOP  wit

eerste lezing : Tob. 2,10‑23 

tussenzang    : ps.112,1‑2.7bc‑9

evangelie     : Mc.12,13‑17

 

WOENSDAG 7 JUNI 2017 IN DE NEGENDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Tob.3,1‑11.24‑25

tussenzang    : ps.25,2‑5b.6‑9 

evangelie     : Mc.12,18‑27   

     
     
     
     
     
Susteren-Echt