Liturgische teksten bij Jaar van de Barmhartigheid

In het kader van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid is onlangs als bijlage bij het ‘Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie’ een brochure uitgegeven met liturgische misformulieren en andere liturgische teksten. Deze brochure bevat onder meer het formulier met lezingen van de nieuwe votiefmis ter ere van de barmhartigheid van God.
 

Deze votiefmis, die voor de vrije weekdagen in de tijd door het jaar bedoeld is, kan in dit Heilig Jaar ook gebruikt worden in de zondagsmissen van de 15ezondag door het jaar (10 juli) en/of de 24ezondag door het jaar (11 september), wanneer het evangelie gelezen wordt van de barmhartige Samaritaan, respectievelijk van de barmhartige vader en de verloren zoon.

Naast dit nieuwe misformulier bevat de brochure ook de votiefmis (met lezingen) ter ere van de heilige Maagd Maria, moeder van barmhartigheid (uit het Mariamissaal), alsook suggesties voor misformulieren en lezingen met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid. Daarnaast biedt de brochure acht verschillende formulieren met telkens liturgische teksten voor het openingswoord, kyrie-aanroepingen met inlassen (tropen) en voor de voorbede. In al deze formulieren wordt de thematiek van de barmhartigheid vanuit verschillende invalshoeken geformuleerd. Deze formulieren kunnen het hele jaar worden gebruikt.

De brochure is door de Nationale Raad voor Liturgie uitgegeven op het formaat van het Altaarmissaal, gedrukt in twee kleuren en telt 32 pagina’s. Te bestellen via de verzendboekhandel van het bisdom: carolushuis@bisdom-roermond.nlof (0475) 386825 voor € 7,50 per exemplaar.

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt