Beroemde abdijkerk Mamelis bestaat 50 jaar

De benedictijner monniken van Mamelis vieren vrijdag 4 mei dat het 50 jaar geleden is dat hun abdijkerk werd ingezegend. Ze doen dit met een plechtige eucharistieviering met hulpbisschop Everard de Jong.

Dom Van der Laan
De kerk van de abdij Sint-Benedictusberg in Vaals-Mamelis is heel beroemd. De kerk is een ontwerp van de bekende monnik-architect Dom Hans van der Laan, die zelf in Mamelis woonde. Van der Laan is een van de bekendste architecten van de zogeheten ‘Bossche School’, een architectuurstijl die zich kenmerkt door een grote soberheid. Hij ontwierp niet alleen het kerkgebouw, maar ook de hele inrichting en het meubilair.

De eerste steen voor de abdijkerk van Mamelis werd gelegd op 18 december 1966. Op 4 mei 1968 werd de kerk door toenmalig bisschop Petrus Moors van Roermond gewijd. Van de monniken die op dit moment in Mamelis wonen, zijn er vier die de bouw en de wijding nog hebben meegemaakt. Onder hen ook de huidige abt Dom Adriaan Lenglet. In een recente ‘vriendenbrief’ schrijft hij dat de dag van de kerkwijding een van de belangrijkste was uit de geschiedenis van de Abdij Sint-Benedictusberg. “De wijding van onze abdijkerk was voor alle aanwezigen een unieke gebeurtenis. Maar het diepst waren toch wijzelf geraakt: het was ons huis, dat wij gedurende anderhalf jaar van dag tot dag, van steen tot steen, hadden zien groeien.” In de vriendebrief beschrijft de abt het bouwproces van de kerk.

Boek katholieke architectuur
Aanvankelijk waren er plannen voor de bouw van een hele andere kerk bij de abdij. Maar door de Tweede Wereldoorlog gingen die plannen niet door. De huidige communiteit werd in 1951 gesticht door monniken die vanuit Oosterhout naar Vaals kwamen. Aanvankelijk vierden zij de liturgie in een zaal van het half afgebouwde klooster. Van der Laan kreeg in 1956 de opdracht om plannen te ontwerpen voor de afbouw van de abdij, inclusief een abdijkerk. Hij ontwierp ook andere kerken en kloosters, maar Mamelis is verreweg het beroemdst.

In 1989 ontving Van der Laan de architectuurprijs Limburg voor zijn werk. Hij stamde overigens uit een familie van architecten uit Leiden. Op 29 mei wordt in Utrecht het boek ´Katholieke architectuur in de twintigste eeuw´ gepresenteerd over de vier architecten van de familie Van der Laan. 

Lees volledige tekst vriendenbrief >>>

Website abdij Sint-Benedictusberg >>>

     
     
     
     
     
Susteren-Echt