Bijzondere Mariapassie in Tienray

Komende zaterdag (26 mei) wordt in de parochiekerk van Tienray een bijzonder muziekstuk opgevoerd. Het betreft de zogeheten Maria Passie. Ruim dertig koorleden, vrijwel allemaal vrijwilligers binnen het Lourdeswerk, komen uit heel het land naar de kerk van Tienray. In de Maria Passie wordt het hele leven van Maria in alle facetten uitgebeeld op basis van hedendaagse muziek, deels vergelijkbaar met The Passion zoals die op Witte Donderdag wordt uitgevoerd. De eerste uitvoeringen van de Maria Passie hebben lovende kritieken opgeleverd. 
 De voorstelling vindt in elke provincie op één plek plaats. Voor deze locatie is gekozen, omdat in de kerk een Lourdesgrot staat waar al decennialang veel pelgrims komen en Tienray daarom de bijnaam Klein Lourdes heeft.  De koorleden trejkken De koorleden reisDe koorleden reizen elke maand naar een andere provincie voor een optreden, twaalf maanden lang. Zij doen dit geheel voor eigen rekening, want het doel van deze muzikale inspanning is het inzamelen van geld voor de Stichting Aquero. Deze stichting maakt het mogelijk om mensen die graag een reis naar het Mariaheiligdom in Lourdes willen maken financieel te ondersteunen. De opbrengst is dan ook geheel voor Aquero.

De uitvoering in de kerk Onze KLieve Vrouw Troosteres der Bedrukten aan de Kloosterstraat 1 in Tineray begint om 20.00 uur. Kaarten à € 12,50 zijn bij de kerk verkrijgbaar. Kijk voor een korte impressie: https://www.youtube.com/watch?v=l4nmftyV_r4. Meer info: www.demariapassie.nl.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt