Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Martinuskerk Venlo wordt tot basiliek verheven

De Sint-Martinuskerk in Venlo wordt tot basiliek verheven. Dat heeft deken Jos Spee van Venlo op Kerstavond tijdens de Nachtmis bekend gemaakt. Het predicaat ‘basilica minor’ is een eretitel die door de paus aan bijzondere kerken kan worden toegekend. Tijdens een officieel werkbezoek van bisschop Smeets aan het dekenaat Venlo, komend voorjaar, zal de titel officieel worden geproclameerd.

Het bisdom Roermond kent zes andere kerken die de titel basiliek dragen. De Martinuskerk in Venlo is de eerste kerk in Noord-Limburg waaraan deze eretitel wordt toegekend. De Martinuskerk krijgt deze bijzondere onderscheiding vanwege haar ruim duizend jaar oude geschiedenis. De oudste delen van de huidige kerk dateren uit de 15e eeuw, maar op dezelfde plek stond voor het jaar 1000 al een houten kerk, die later vervangen werd door een Romaanse. In 1410 werd begonnen met de bouw van de huidige gotische kerk. Aan de Martinuskerk is  ook een oude traditie van broederschappen verbonden. Zo is de kerk in het bezit van een aflaat-bul uit 1298 bij de start van de Aartsbroederschap van het Allerheiligst Sacrament. Het in stand blijven van deze Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Ingendael’ – het zogeheten Huysliedengilde – leidde tot de huidige Venlose schutterij Het Akkermansgilde.

Andere belangrijke aspecten die hebben bijgedragen tot het toekennen van de eretitel aan de Martinuskerk zijn de bijzondere status van de Venlose kerk als pastoraal centrum voor de regio, gedurende vele eeuwen en de bedevaarttraditie van Onze-Lieve-Vrouw van Genooi, die aan de Martinusparochie is verbonden. Ook vond in de 17e eeuw tijdens de Synode van Venlo de erkenning van Kevelaer tot bedevaartsoord plaats in de Martinuskerk.

 

Onderscheidingstekens

Een kerk die tot basiliek is verheven, mag enkele bijzondere onderscheidingstekens voeren. De belangrijkste zijn een half uitgeklapte geelrode parasol (conopeum) en een ceremonieel klokje op een standaard (tintinnabulum). Ook mag een basiliek een eigen wapenschild voeren. Daarnaast is het gebruik om in een basiliek een aantal bijzondere liturgische herdenkingsdagen te vieren, zoals de dag van de titelverlening, de dag van de proclamatie van de titel, het patroonsfeest van de kerk, het hoogfeest van Petrus en Paulus en de verjaardag van de pauskeuze. 

De zes andere basilieken in het bisdom Roermond zijn de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart in Sittard (de oudste basiliek van Nederland), de basiliek van Wiro, Plechelmus en Otgerus in Sint-Odiliënberg, de Sacramentsbasiliek in Meerssen, de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek en de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht en de Amelbergabasiliek in Susteren.