Mei 2018

Wat is er allemaal te doen in de parochies, dekenaten en kloosters in Limburg? Aanvullingen zijn altijd welkom: persdienst@bisdom-roermond.nl 

Donderdag 3 mei

Kennismakingsdag met grootseminarie


(Jonge) mannen die over een roeping tot het priesterschap nadenken, kunnen een hele dag meelopen met de gemeenschap van Grootseminarie Rolduc in Kerkrade. De dag begint met het ochtendgebed, de meditatie en het vieren van de eucharistie. Na het ontbijt is er gelegenheid om één van de colleges als gasthoorder bij te wonen. Tijdens de pauzes en bij de maaltijden ontmoeten de deelnemers de studenten die op Rolduc leven en wonen. De namiddag kan worden besteed aan een gesprek met de rector en de verkenning van het eeuwenoude abdijcomplex. Om 17.00 uur bidt de gemeenschap het avondgebed met aansluitend een korte aanbidding van het Allerheiligste. De dag wordt besloten met de gezamenlijke avondmaaltijd (einde ca. 19.00 uur). Omdat deze kennismakingsdag al om 6.50 uur in de Abdijkerk begint, is het mogelijk dat de deelnemers de avond van te voren (woensdag 2 mei) arriveren en in het seminarie logeren. In het kader van de roepingenpastoraal wordt deze dag gratis aangeboden. Voor meer informatie en aanmelding: drohling@rolduc.nl.


Zaterdag 5 mei

Zaligverklaring Clara Fey


Ze komt eigenlijk uit Aken, maar een groot deel van haar leven woonde en werkte zuster Clara Fey in Simpelveld. Van daaruit bouwde ze haar congregatie, de ‘Zusters van het Arme Kind Jezus’, uit tot een beweging die actief is in twaalf landen op drie continenten. Vandaag wordt Moeder Clara Fey zaligverklaard. Dit gebeurt tijdens een grote plechtigheid om 10.00 uur in de Dom in Aken (D) door kardinaal Angelo Amato s.d.b., de prefect van de Vaticaanse congregatie voor Zalig- en Heiligverklaringen. Op de Katschof – het plein naast de Dom – worden grote schermen geplaatst, waarop de viering ook te volgen is. Tussen 14.00 uur en 17.00 uur is er de mogelijkheid om de relieken van de zalige Clara Fey te vereren.


Zondag 6 mei

Gebedsgenezer Alan Ames in Echt


De internationaal bekende Australische gebedsgenezer Alan Ames is vandaag in de H. Landricus- en Edith Steinkerk in Echt. Ames is een katholieke leek, die met bisschoppelijke goedkeuring getuigenis mag afleggen van zijn bekering en door handoplegging voor mensen mag bidden. Aan deze international bekende leek worden talrijke genezingen toegeschreven. Het programma bestaat uit Rozenkransgebed om 14.30 uur, H. Mis om 15.00 uur, lezing en gebed om genezing om 16.00 uur. Ames spreekt Engels, er is een Duitse tolk en een Nederlandse tolk op het oksaal van de kerk. Meer info: www.alanames.org


Dinsdag 8 mei

Dankviering zalige Clara Fey in Simpelveld


Op 5 mei wordt Clara Fey zaligverklaard. Enkele dagen later, op 8 mei, is er in Simpelveld een grote dankviering voor deze dorpsgenote. Om 10.30 uur is er een pontificale H. Mis in de H.-Remigiuskerk onder leiding van hulpbisschop Everard de Jong. Aansluitend is er een feestelijke ontvangst in de tuin van Huize Loreto, het voormalige klooster van de door Clara Fey gestichte zustercongregatie. 's Middags wordt een gedeelte van dit huis officieel geopend als museum over Clara Fey.


Donderdag 10 mei

Hemelvaart


Vandaag viert de Kerk het hoogfeest van de hemelvaart van de Heer. Om 11.30 uur is er onder meer in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond een pontificale eucharistieviering met vocale medewerking van het Hertens Mannenkoor. Vn 14.00 uur tot 16.30 uur vindt er de evangelisatieactie Light-time plaats, waarbij mensen buiten bij de kerk worden uitgenodigd om binnen een kaarsje te komen aansteken bij het uitgestelde Allerheiligste.


Vrijdag 11 mei

Academie Rolduc over Heiligdomsvaart 


De geschiedenis van de Heiligdomsvaart (die later deze maand in Maastricht plaatsvindt) én het actuele appel van deze traditie op mensen van vandaag staat centraal tijdens de lezing van Academie Rolduc. Deken John Dautzenberg van Maastricht vertelt dan over deze rijke traditie. De lezing begint om 19.00 uur in Abdij Rolduc in Kerkrade. Iedereen is welkom. Deelname kost vijf euro. Academie Rolduc is een lezingencyclus van het Theologisch Instituut Rolduc. Elke maand is er een lezing over een actueel thema op het snijvlak van kerk, filosofie, samenleving, ethiek of cultuur. Aanmelding vooraf is gewenst via academie.rolduc@gmail.com. Bekijk het volledige jaarprogramma op: www.bisdom-roermond.nl/academierolduc


Zaterdag 19 mei 

Dag voor misdienaars en kinderkoren in Maastricht

Vandaag zijn alle misdienaars en acolieten en alle leden van kinderkoren uit heel Limburg welkom in Maastricht. De jaarlijkse Misdienaars- en kinderkorendag staat dan helemaal in het teken van de Heiligdomsvaart, het grote zevenjaarlijkse religieus-culturele evenement dat in mei in Maastricht wordt gehouden. Het wordt een gezellige dag met leuke activiteiten. Het is een ontmoetingsdag en tegelijk een ‘dankjewel’ voor alle kinderen en jongeren die zich als misdienaar of lid van een kinderkoor voor de kerk inzetten. Kosten: voor deelnemers € 9,50 en voor begeleiders € 4,50 (inclusief lunch). Meer info: www.bisdom-roermond.nl/jongeren


Zondag 20 en maandag 21 mei

Pinksteren


Pinksteren is het hoogfeest van de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen en Maria, de stichtingsdag van de Kerk. Dit feest wordt in alle parochies met H. Missen gevierd.  


Donderdag 24 mei tot en met zondag 3 juni

Heiligdomsvaart in Maastricht


Dit jaar vindt in Maastricht weer de Heiligdomsvaart plaats. Van 24 mei tot en met 3 juni staat de Limburgse hoofdstad in het teken van dit religieuze en culturele feest. De Heiligdomsvaart is een bedevaart naar het graf van Sint Servaas, de eerste verkondiger van het geloof in het huidige Nederland, en ook een groot cultureel feest. Er zijn tal van vieringen, processies, evenementen, exposities, concerten en voorstellingen. Hoogtepunt zijn de twee ommegangen op 27 mei en 3 juni. Op 27 mei is er in de Sint-Servaasbasiliek een pontificale eucharistieviering met bijna alle Nederlandse bisschoppen. Deze mis wordt door de KRO live op televisie uitgezonden. De mis begint om 10.15 uur en is te zien via NPO2. Het thema van de Heiligdomsvaart is dit jaar ‘Doe goed en zie niet om’. Het volledige programma van het evenement is te vinden op www.heiligdomsvaartmaastricht.nl


Zaterdag 26 mei

Priesterwijding in kathedraal Roermond


Op de zaterdag na Pinksteren vindt in ons bisdom traditioneel de wijding van nieuwe priesters plaats. Dit jaar is er één wijdeling. Diaken Slaven Brajkovic wordt dan tot priester gewijd. De 41-jarige Brajkovic komt oorspronkelijk uit Kroatië. Hij is lid van de beweging van de Neokatechumenale Weg, die een eigen seminarie heeft in Cadier en Keer. Brajkovic is in oktober vorig jaar in Roermond tot diaken gewijd. Sindsdien werkt hij in het parochiecluster van Heer-Amby e.o. in Maastricht. De priesterwijding vindt plaats in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond en begint om 10.30 uur. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Mariapassie in Tienray

Vandaag komt het muziekstuk 'De Mariapassie' voor een eenmalig optreden naar de parochiekerk van Tienray. Ruim dertig koorzangers, vrijwel allemaal vrijwilligers binnen het Lourdeswerk, komen uit heel het land naar dit dorp, dat vanwege de daar aanwezige Lourdesgrot ook wel Klein-Lourdes wordt genoemd. Zij reizen dit jaar elke maand naar een andere provincie voor een optreden, helemaal voor eigen rekening. Doel is het inzamelen van geld voor de Stichting Aquero. Deze stichting maakt het mogelijk om mensen die graag een reis naar Lourdes willen maken financieel te ondersteunen. In de Mariapassie wordt het hele leven van Maria in alle facetten uitgebeeld op basis van hedendaagse muziek, deels vergelijkbaar met de Passion tijdens de Goede Week. De eerste uitvoeringen hebben lovende kritieken opgeleverd. De uitvoering begint om 20.00 uur. Kaarten à € 12,50 zijn dan bij de kerk verkrijgbaar of in de voorverkoop te bestellen via www.demariapassie.nl voor tien euro.  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt