Monument voor slachtoffers misbruik onthuld

In stadspark De Kartuis in Roermond is vrijdagmiddag 21 april het kunstwerk ‘De Weg naar Verzoening’ onthuld en ingezegend. “Een gedenkteken met een waarschuwende boodschap”. Zo noemde vicaris-generaal Mgr. Hub Schnackers van het bisdom Roermond het monument voor de slachtoffers van het seksueel misbruik in de Kerk. “Wat er gebeurd is, mag niet vergeten worden, opdat niemand van de komende generaties  in hetzelfde foutieve gedrag vervalt.”

  

De vicaris-generaal zei ook dat de Kerk lering moet trekken uit dat wat er gebeurd is: “Het mag uit mijn mond misschien wat merkwaardig klinken, als ik mijn dank uitspreek aan die mensen die het misbruikverleden van leden van de Kerk hebben aangekaart. Wil de kerk waarachtig zijn, dan dient ze dit verleden onder ogen te zien. Ze mag hiervan niet meer wegkijken en menen haar instituut te moeten beschermen. De kerk kan namelijk alleen de kerk van Jezus Christus zijn, als haar mensen betrouwbaar zijn en geen dubbel leven leiden,” aldus Schnackers.

Het monument van de hand van beeldend kunstenaar Pierre Habets uit Schinnen stelt de kruisdragende Christus voor, die zijn hand uitstrekt naar een kind. Habets legde de aanwezigen uit dat het kunstwerk vol symboliek zit en dat hij er vooral een teken mee wil stellen om tot verzoening te komen. Ook voorzitter Bert Smeets van de slachtofferorganisatie Mea Culpa United voerde het woord. Bij de onthulling waren enkele tientallen vertegenwoordigers van de kerkelijke organisaties en slachtoffers aanwezig. Een projectgroep van studenten van het Arcuscollege uit Heerlen heeft een documentaire over de totstandkoming van het kunstwerk gemaakt.

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt