Nieuw project nodigt mensen uit naar kerk te komen

Op initiatief van de Raad van Kerken wordt in het weekend van 9 en 10 september in de Nederlandse kerken een actie gehouden om mensen uit te nodigen om weer naar de kerk te gaan. De bedoeling is dat kerkgangers hun familie, buren, vrienden of bekenden uitnodigen om weer een keer mee te gaan. Het project staat in Engeland bekend onder de naam ‘Back to Church’. De Nederlandse Bisschoppenconferentie nodigt parochies uit om van harte aan dit project deel te nemen.  

Voor wie lang niet in de kerk is geweest, is de drempel om te gaan vaak hoog. Een uitnodiging om met iemand mee te gaan, kan helpen deze drempel te nemen. In Engeland is gebleken dat vijftien procent van de genodigden uiteindelijk naar de kerk blijft komen. Ook blijkt dat het iets met trouwe kerkgangers doet als ze iemand meevragen en deze persoon de uitnodiging daadwerkelijk aanneemt. “Dat geeft de gemeenschap een positieve impuls,” aldus de bedenker van de actie.

Er is momenteel een boekje in voorbereiding met basisinformatie over het Rooms-Katholieke geloof. Dit wordt door uitgeverij Adveniat geproduceerd en kan op 9 en 10 september aan de genodigden worden uitgedeeld. De Nederlandse bisschoppen staan positief tegenover het project Back to Church en hopen dat dit veel mensen een kans biedt om de kennismaking met de Kerk en het geloof te hernieuwen. Parochies kunnen zelf beslissen of ze mee willen doen en zich daarvoor dan aanmelden via de site. Informatie voor parochies is te vinden via mediapartner

KRO-NCRV  Aanmelden parochies

PDF download

     
     
     
     
     
Susteren-Echt